Podziel się tym w mediach społecznościowych

Przedstawiamy program konferencji pt.

„Standardy  przestrzegania  praw  człowieka  w  polskim,  europejskim i  międzynarodowym  prawie  karnym  i innych  naukach  penalnych” ,

organizowanej przez

Katedrę Administracji i Polityk Publicznych, Instytut Prawa Administracji i Ekonomii, Wydział Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Termin konferencji: 17 maja 2019 r.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

 

Program wydarzenia:

 • 9:00- 9:30 – rejestracja uczestników.

 Miejsce rejestracji: Aula A1

 • 9:40 – 10:00 otwarcie konferencji

dr hab. prof. UP Kazimiera Juszka (UP) – „Czynniki ochrony praw człowieka w przeprowadzaniu oględzin w sprawach zabójstw.”

I. Panel (Aula A1)

 • 10:00 – 10:20  dr Anna Kanarek – Równicka (UJK w Kielcach) „Konstytucja wolność a ustawowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w prawie karnym.”
 • 10:20 – 10:40 dr Karol Juszka (UP) „Orzecznicze czynniki ochrony praw człowieka w wykonywaniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności po 1 stycznia 2012 r.”
 • 10:40 – 11:00 dr Adam Pązik (UP) „Standardy ochrony wolności słowa w sprawach o zniesławienie i zniewagę na przykładzie przestępstw popełnionych za pośrednictwem sieci internetowej.”
 • 11:00 – 11:20 –mgr Marzena Czochra (KUL) „Kwestia stosowania pobytu w zakładzie psychiatrycznym wobec konstytucyjnej zasady proporcjonalności.”
 • 11:20 – 11:40 – mgr Maciej Ferenc (UW) „Kompetencje do odmowy czy odroczenia wykonania ENA ze względu na naruszenie praw podstawowych o charakterze niederogowalnym?”
 • 11:40:12:00 – dyskusja
 • 12:00 – 12:15 – przerwa kawowa

II. Panel ( Aula A1)

 • 12:15 – 12:35 – mgr Katarzyna Hebda (UŚ) „Prawa „bestii” – czyli prawa człowieka, a sprawcy stwarzający zagrożenie.”
 • 12:35 – 12:55 – mgr Katarzyna Iwona Mróz (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) „Gwarancje procesowe osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Policji na wczesnym etapie postępowania karnego.”
 • 12:55– 13:15 – mgr Katarzyna Doroszewska (UJ) „Przestrzeganie praw człowieka a warunki wykonywania kary pozbawienia wolności w kontekście planowanych zmian w prawie karnym.”
 • 13:15 – 13:35  – mgr Robert Sotwin (Akademia Ignatianum) „Ochrona pamięci o zmarłych i uczuć osób im bliskich w kontekście działań Policji w ramach procedury identyfikacyjnej NN zwłok ludzkich.”
 • 13:35 – 13:55 – mgr Aleksandra Dzięcioł ( KUL) „Stosowanie środków zapobiegawczych jako naruszenie praw człowieka w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.”
 • 13: 55 -14:15 –  dyskusja
 • 14:15 – 15:00 – przerwa obiadowa
 • 15:00 – zakończenie

III. PANEL STUDENCKI – RÓWNOLEGŁY , sala 110 N (nad Aulą A1)

 • 12:15 -12:35 –  wykład wprowadzający
 • dr Tomasz Szeląg (UP) –  „Czy ochrona praw człowieka istniała w prawie rzymskim?”
 • 12:35 – 12:50 – Agnieszka Sokołowska (UP) – „Prawo do odmowy  złożenia zeznania przez małoletniego w polskim prawie karnym.”
 • 12:50 – 13:05– Agata Ziobroń  (URz) – „Status prawny tłumacza przysięgłego w Polsce a europejskie standardy jakości usług tłumaczeniowych w kontekście prawa do sprawiedliwego i rzetelnego procesu sądowego”.
 • 13:05 – 13:20 – Bartosz Żak (UP)„Problematyka ochrony życia Nasciturus-a w ustawodawstwie polskim oraz wybranych krajach europejskich – analiza komparatystyczna”
 • 13:20 – 13:35 – Piotr Zyzański (UJ)„Handel żywym towarem – czyli o przestępstwie handlu ludźmi według polskiej ustawy karnej.”
 • 13:35 – 14:15 – dyskusja
 • 14:15 – 15:00 – przerwa obiadowa
 • 15:00  – Zakończenie konferencji.

 

Pobierz program w pdf<<

Więcej informacji o konferencji<<