Zespoły naukowo-badawcze

Informacja o aktualnych zespołach badawczych Instytutu Prawa i Ekonomii pojawi się wkrótce. 

Poniżej znajduje się informacja o funkcjonujących w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zespołach badawczych w roku 2019/2020.