Podziel się tym w mediach społecznościowych

Drodzy Studenci, w związku z podpisaniem przez Naszą Uczelnię umowy w sprawie praktyk z Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie, zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do skorzystania z możliwości odbywania praktyk studenckich w wymienionej instytucji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze to organ rozpatrujący środki odwoławcze od decyzji i postanowień wydawanych w pierwszej instancji przez organy administracji samorządowej np.: w zakresie decyzji o warunkach zabudowy. Instytucja ta zajmuje się także zagadnieniami cywilnoprawnymi, takimi jak opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Praktyki w Kolegium pozwolą Państwu z pewnością na zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych przydatnych w przyszłej pracy prawniczej, poza tym wymieniona instytucja może stanowić potencjalne miejsce pracy dla absolwentów kierunku prawo.

Bliższe informacje na temat możliwości odbycia praktyk w krakowskim Samorządowym Kolegium Odwoławczym u Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. Praktyk Doktora Karola Juszki.