Podziel się tym w mediach społecznościowych

Instytut Prawa, Administracji  i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 

ma zaszczyt zaprosić na seminarium naukowo-szkoleniowe pt.

„Mediacja w służbie prawu”

w ramach

 Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja

Wydarzenie odbędzie się w dniu

28 lutego 2019 r. o godz. 15.00

w Audytorium im. prof. W. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

PLAN WYDARZENIA

  • 15:00 – Otwarcie seminarium (dr Adam Pązik, prof. dr hab. Andrzej Piasecki)
  • 15:15-15:45 – Mediacja cywilna i rodzinna receptą na łagodzenie konfliktów (dr Aneta  Arkuszewska UR, mediator)
  • 15:45-16:15 – Mediacja administracyjna i sądowoadministracyjna szansą dla stron i administracji publicznej (mgr Agnieszka Dauter-Kozłowska, Naczelny Sąd   Administracyjny; asystent specjalista ds. orzecznictwa w Biurze   Orzecznictwa NSA)
  • 16:15-16:45 – Dyskusja
  • 16:45-17:15 – Przerwa kawowa
  • 17:15-17:45 – Łagodzenie sporów gospodarczych przy pomocy mediacji (mgr Elżbieta Damm, prawnik, Prezes Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy)
  • 17:45-18:15 – Wpływ mediacji karnej na przebieg procesu karnego (dr Damian Gil, IPAiE UP, mediator)
  • 18:15-18:45 – Dyskusja
  • 18:45 – Podsumowanie dr Damian Gil

 

Patronat nad działalnością Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie „PRO UNIVERSITATIS”.

 

 Zapisz się na wydarzenie na Facebooku