ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI LEGISLACJI

Studia podyplomowe - edycja 2021/2022

Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza na profesjonalne studia podyplomowe Zagadnienia teorii i praktyki legislacji.

Serdecznie zapraszamy pracowników administracji publicznej i niepublicznej, wszystkie osoby, chcące poznać lub pogłębić swoją wiedzę dotyczącą tworzenia prawa, zasad formułowania tekstów prawnych i prawniczych, reguł poprawnego konstruowania aktów prawnych oraz ich interpretacji. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą legislatora i te, które chciałaby udoskonalić swój warsztat w zakresie poprawnego formułowania aktów prawnych, zarówno tych wewnątrz jednostek samorządowych, jak i powszechnie obowiązujących. Zapraszamy osoby zajmujące stanowiska związane z tworzeniem oraz opiniowaniem aktów prawnych.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z tworzeniem i opiniowaniem aktów prawnych poprzez pogłębienie wiedzy i umiejętności osób zajmujących się tworzeniem aktów prawnych posiadanych przez nie w momencie rozpoczęcia studiów.

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Absolwent studiów uzyska wiedzę i umiejętności związane z redakcją aktów normatywnych obowiązujących (zarówno powszechnie, jak i wewnętrznie) w RP.

Praktyczna forma prowadzenia zajęć umożliwi absolwentowi samodzielne przygotowywanie aktów prawnych, kontrolę ich poprawności zgodnie z obowiązującymi zasadami poprawnej legislacji oraz sporządzanie i kontrolę dokumentacji związanej z procesem prawotwórczym (sporządzanie oceny wpływu, OSR, OSR –ex post, przeprowadzenie konsultacji społecznych).

W trakcie studiów uczestnicy nabędą wiedzę teoretyczną dot. ogólnych zasad tworzenia prawa, źródeł prawa w Polsce, podstawowych gałęzi prawa, zagadnień techniki legislacyjnej, oraz umiejętności praktyczne związanych z redakcją aktów normatywnych różnej rangi (od ustaw do aktów prawa miejscowego), należących do źródeł prawa powszechnego, oraz kontrolą legislacyjnej poprawności aktów normatywnych w RP.

Dlaczego warto?

 • STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

Wykładowcy to praktycy, którzy wszelkie omawiane zagadnienia będą popierać licznymi przykładami z praktyki. Staramy się ograniczać teorię do minimum.

 • SZANUJEMY TWÓJ CZAS:

Zajęcia będą odbywać się zdalnie w czasie synchronicznym na MS Teams. Będą one w większości nagrywane, dzięki czemu możliwa będzie też praca niesynchroniczna, co dla naszych słuchaczy oznacza dużą oszczędność czasu i elastyczność. Zadania wykonasz w dogodnym dla siebie czasie, więc nie martw się, że nie starczy Ci czasu na życie prywatne lub zawodowe. Dodatkowo będziesz miał możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami, którzy będą starali się rozwiązać każdy Twój problem.

 • DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB:

Staramy się być elastyczni i dostosowywać tematykę do potrzeb słuchaczy, w zależności od tego, które treści są dla nich bardziej lub mniej interesujące. Twoje zadowolenie i satysfakcja są dla nas priorytetem!

Plan studiów - I semestr

 • Podstawowe zagadnienia prawoznawstwa - 10 h
 • Konstytucyjne zasady tworzenia prawa - 15 h
 • Metodyka pracy legislatora - 30 h
 • Zasada prawidłowej legislacji i dyrektywy stanowienia prawa - 15 h
 • Administracja publiczna i jej funkcje prawotwórcze - 20 h
 • Systemy informacji prawnej i ich obsługa - 10 h
 • Nadzór i kontrola nad procesem legislacji - 15 h

razem: 115 h

Plan studiów - II semestr

 • Praktyczne aspekty stosowania / Konstytucji w działalności organów władzy publicznej - 15 h
 • Aktualne problemy legislacji ustawowej - 15 h
 • Prawo międzynarodowe i ponadnarodowe w systemie prawnym RP - 10 h
 • Praktyczne aspekty tworzenia przepisów aktów podustawowych - 20 h
 • Legislacja samorządowa w praktyce - 20 h
 • Problematyka tworzenia aktów prawa wewnętrznego - 20 h
 • Legislacja finansowa - 15 h
 • Warsztaty legislacyjne - 10 h

razem: 125 h

Na naszych studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności

 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie zasad tworzenia prawa
 • Zdobędziesz wiedzę na temat przebiegu poszczególnych procesów legislacyjnych w organach władzy publicznej
 • Poznasz organy, instytucje i inne podmioty uczestniczące w poszczególnych procedurach tworzenia prawa i kontroli aktów prawnych
 • Zdobędziesz wiedzę na temat podstaw ustrojowych państwa i znaczenia w procesach tworzenia prawa
 • Nauczysz się samodzielnej redakcji aktów prawnych,  zespołowego analizowania zagadnień prawnych, prowadzenia dyskursu i prezentacji wniosków
 • Nauczysz się wykorzystywać wiedzę teoretyczną do realizacji zadań praktycznych w pracy zawodowej

KIEROWNIK STUDIÓW

20201014_130041

dr Urszula Kosielińska-Grabowska

Kierownik studiów.
Doktor nauk prawnych w zakresie teoria i filozofia prawa
Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego

Profesjonalna kadra prawników i praktyków

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Instytutu Prawa i Ekonomii, specjalizującymi się w zagadnieniach związanych z tworzeniem prawa, a także przez ekspertów-praktyków spoza Instytutu, którzy zawodowo zajmują się tworzeniem aktów prawnych.

REKRUTACJA 2021/2022

Studia adresowane są do osób, które:

 • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich – na dowolnym kierunku

Zajęcia odbędą się w okresie październik 2021 – czerwiec 2022 roku, w niektóre soboty i niedzielę – co do zasady w blokach 2 kursy x 5 godzin dydaktycznych danego dnia (godz. 8.15 - 12.00 oraz 12.30-16.15).
W edycji 2021/2022 przewidujemy możliwość prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

Dokumenty

 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line),
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze),
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie,
 • Opłata rekrutacyjna.

Terminy

Termin składania dokumentów
od 2021-06-01 do 2021-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry

Miejsce

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Zdalnie (Ms Teams)

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr

1900 zł

Terminy rat

I rata – do 31 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2022 r.

BUTTON

Kontakt

DZIAŁ DYDAKTYKI, REKRUTACJI I PRAKTYK
SEKCJA DS. REKRUTACJI
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
pokój 31a, parter;
mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;
tel. 12 662 74 80

 

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipe@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 11

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Urszula Kosielińska-Grabowska​
E-mail: urszula.kosielinska-grabowska@up.krakow.pl