Podziel się tym w mediach społecznościowych

W dniu 4 kwietnia 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie odbyła się uroczystość IV Dni Akademickich – targów edukacyjnych z udziałem Uczelni Partnerskich. Jednym z ośrodków akademickich zaproszonych do udziału w tym przedsięwzięciu był Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji   Edukacji  Narodowej  w  Krakowie.  Instytut  Prawa,  Administracji i Ekonomii reprezentowali: dr Mariusz Paradowski (pracownik naukowo-dydaktyczny IPAIE),  a także studenci: Pani Izabela Orzeszek oraz Pan Mateusz Nowak (III rok administracji studiów stacjonarnych I stopnia).

Po przywitaniu przybyłych gości przedstawiciele środowisk akademickich przystąpili do organizowania stanowisk z  asortymentem  reklamowym  naszej uczelni.  Przedsięwzięcie  rozpoczęło się o godzinie 10.00 wykładem inauguracyjnym. W dalszej części uroczystości prelekcje   pracowników   akademickich  odbywały  się w sekcjach.   

Doktor Mariusz Paradowski wygłosił wykład na temat ekonomiczno-prawnych podstaw tworzenia działalności gospodarczej. Wykład ten poprzedzała krótka prezentacja oferty dydaktycznej UP skierowana głównie do tegorocznych maturzystów. Po   jego   zakończeniu   przystąpiono   do   części  warsztatowej  tj.  rozwiązania przez uczniów krzyżówki dotyczącej zagadnień z zakresu przedsiębiorczości. Nagrodą główną za odgadnięcie hasła były drobne gadżety promujące UP. Jednocześnie w poszczególnych stoiskach edukacyjnych odbywała się promocja UP prowadzona przez studentów, która trwałą do godzin popołudniowych.