prof. dr hab. Piotr Tusiński

Profesor nadzwyczajny
Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Teorii i Filozofii Prawa

Zainteresowania naukowe: historia polskiego prawa ustrojowego i parlamentarnego; polskie prawo administracyjne i samorządowe; historia najnowsza Polski

Prowadzone zajęcia: historia ustroju i prawa na ziemiach polskich; reprezentacja organów państwa; nauka o państwie; polskie prawo administracyjne – część ogólna, część ustrojowa, prawo administracyjne materialne; samorząd w systemie administracji publicznej

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1922, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019, ss. 236 [ISBN 978-83-7666-600-6];
- Katalog i treść zasad prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, pod red. Mariana Zdyba i Jerzego Stelmasiaka, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 133-213 [ISBN: 978-83-8187-273-7];
- Skazani sądownie uczestnicy radomskiego Czerwca’76. Próba portretu zbiorowego, [w:] Miasta buntu w imperium sowieckim. Konteksty radomskiego Czerwca 1976 roku, pod red. Arkadiusza Kutkowskiego i Sebastiana Piątkowskiego, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie, Lublin – Warszawa 2020, s. 9 – 66 [ISBN 978-83-8098-872-9]

- Procedury ustawodawcze w pierwszym sejmie odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej (1919–1922). Regulacja prawna i praktyka parlamentarna, „Przegląd Sejmowy” 2018 [nr] 6, s. 159–193 [ISSN 1230-5502];
- Pozaustawodawcze procedury parlamentarne w pierwszym sejmie odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej (1919–1922). Regulacja prawna i praktyka parlamentarna, „Przegląd Sejmowy” 2019 [nr] 2, s. 123–159 [ISSN 1230-5502]