prof. dr hab. Piotr Tusiński

Profesor nadzwyczajny

Kierownik Katedry Nauk Prawoznawczych

Zainteresowania naukowe: samorząd terytorialny, administracja publiczna w Polsce i w Europie, przemiany ustrojowe i prawne.

Zajęcia: historia ustroju i prawa na ziemiach polskich, ustrój administracji rządowej i samorządowej w Polsce, prawo administracyjne ogólne, prawo administracyjne materialne.

Przykłady publikacji z ostatnich lat