STUDIA PODYPLOMOWE

Oferta od roku akademickiego 2021/2022

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji studiów podyplomowych:
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna - rekrutacja do 18 października

Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) - rekrutacja do 18 października

Prawo dla urzędników nieprawników - rekrutacja do 18 października
Prawo inwestycyjno-budowlane - rekrutacja do 15 października
Zajęcia będą odbywać się w niektóre weekendy, w formie zdalnej (można studiować w domu lub w każdym innym miejscu - wystarczy komputer i łącze internetowe) - MS TEAMS umożliwia dobrą komunikację.
Dyrekcja Instytutu Prawa i Ekonomii

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w roku akademickim 2021/2022.

Studia podyplomowe w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego:

  • prowadzimy w systemie dwusemestralnym (X 2021-VI 2022), 
  • w formie zdalnej (głównie w aplikacji MS Teams),
  • są dostępne dla wszystkich osób, które ukończyły studia wyższe i chcą zdobyć lub polepszyć posiadane kwalifikacje w dziedzinie objętej naszą ofertą,
  • są prowadzone przez pracowników Instytutu Prawa i Ekonomii, posiadających właściwą specjalizację uzyskaną w przypadku wielu z nich także w związku z praktyką zawodową (bo są np. adwokatami lub radcami prawnymi), oraz przez ekspertów - praktyków spoza Uczelni.

Serdecznie zapraszamy!

WYBIERZ KIERUNEK:

Purple and Peach Photo Freelance Writer Portfolio Website
13
11
7
9
5
3
1
ochrona_danych_medycyna
dobrostan pik

MOŻESZ OD RAZU ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA WYBRANY KIERUNEK:

BUTTON

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to państwowa uczelnia wyższa o 75-letniej tradycji.

Obecnie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa jego struktury organizacyjnej, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Uniwersytet Pedagogiczny znalazł się w gronie dwudziestu najlepszych uczelni w kraju zakwalifikowanych do konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

 

W Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prowadzimy:

  • studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku ekonomia społeczna
  • jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku prawo
  • studia podyplomowe umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy na wielu stanowiskach i pełnieniu różnych funkcji społecznych.

WIĘCEJ O STUDIACH:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

SPRAWDŹ

REGULAMIN STUDIÓW

SPRAWDŹ

Kontakt

DZIAŁ DYDAKTYKI, REKRUTACJI I PRAKTYK
SEKCJA DS. REKRUTACJI
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
pokój 31a, parter;
mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;
tel. 12 662 74 80

 

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipe@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 11