dr Marcin Sala-Szczypiński

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego

Studia magisterskie ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ w 1999 roku, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego. Bezpośrednio po nich rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UJ i w 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W roku 2008, po odbyciu aplikacji radcowskiej (lata 2004-2008) i zdaniu egzaminu radcowskiego uzyskał wpis na listę radców prawnych. Zawód radcy prawnego wykonywał i wykonuje do chwili obecnej zarówno na podstawie umowy o pracę w organach administracji państwowej, jak i prowadząc własną kancelarię.

W latach 2013-2016 sprawował funkcję Wicedziekana ds. wykonywania zawodu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, a od 2016 roku pełni funkcję Dziekana (w X kadencji władz samorządu w latach 2016-2020, i obecnie w kadencji XI).

Pełnił funkcję recenzenta czasopisma Radca Prawny i współpracownika Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Stale uczestniczy w programie edukacji prawnej pro bono organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki prawa cywilnego (zwłaszcza ochrony dóbr osobistych), prawa samorządu radców prawnych, prawa administracyjnego (w szczególności prawa ochrony zdrowia, z racji minionego zatrudnienia w Narodowym Funduszy Zdrowia i obecnego w inspekcji sanitarnej).

Nie samą działalnością dydaktyczną i naukową człowiek żyje....
dr Marcin Sala-Szczypiński pełni funkcję Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. 
Ponieważ część naszych absolwentów po studiach wybierze aplikację radcowską, zachęcamy do przyjrzenia się, jak działa krakowska Izba: https://youtu.be/2hZ66jOVJyU

Przykłady publikacji z ostatnich lat