dr Ewa Radomska

Doktor nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej

 

Adiunkt, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), absolwentka międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz studiów interdyscyplinarnych i podyplomowych z zakresu amerykanistyki i europeistyki (Uniwersytet Jagielloński). Członek Rady Instytutu Prawa i Ekonomii, Rektorskiej Komisji Socjalnej, Pełnomocnik Dyrektora IPiE ds. współpracy i nawiązywania kontaktów z interesariuszami, koordynator kampanii "Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu- Ambasador Sprawiedliwego Handlu/Fair Trade.

Jest członkiem: Polish Society for International Studies, Polish Society for Political Science, Polish Economic Society, Polish European Community Studies Association (Polska), EU UK Forum, Hong Kong Studies Association (Wielka Brytania), Global Trade Analysis Project (GTAP) Network, Perdue University, Center for Global Trade Analysis (USA). Ekspert w University Association for Contemporary European Studies (Wielka Brytania, Londyn).

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć według brytyjskich wzorców active learning na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz Executive MBA. Wykłada w Polsce i za granicą jako visiting lecturer (Wielka Brytania, Francja, Portugalia, Grecja, Turcja, Niemcy, Bułgaria, Litwa). Prowadziła szkolenia m.in. dla menedżerów Globalnego Centrum Usług Finansowo-Księgowych Electrolux.
Organizatorka i współorganizatorka trzech edycji Małopolskiego Turnieju Przedsiębiorczości, spotkań przedstawicieli biznesu i organizacji non-profit, ludzi nauki i kultury ze społecznością akademicką.

Zainteresowania naukowe: zagadnienia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, procesy integracyjne w gospodarce światowej (UE, EUG), pogłębianie integracji gospodarczej w ramach Unii Europejskiej (JRE, UGiW); Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne i międzynarodowa wymiana handlowa, umowy o wolnym handlu, gospodarka oparta na wiedzy, konkurencyjność i innowacyjność gospodarek i przedsiębiorstw; rynki: krajów Unii Europejskiej (gł. Polska, Francja, Wielka Brytania), Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Południowo-Wschodniej (gł. Korea Południowa, Chiny) wraz z perspektywami biznesowymi; dyplomacja gospodarcza i handlowa; międzynarodowa promocja gospodarcza; umiędzynarodowienie przedsiębiorstw/ działalność i strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Zajęcia: międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodowe organizacje gospodarcze, współczesne systemy bankowe, finanse Unii Europejskiej, ekonomia rozwoju społecznego, finansowanie przedsięwzięć społecznych.

- Rumunia, University of Bucharest (Faculty of Business and Administration, Faculty of Sociology and Social Work), Bukareszt [wrzesień 2021].
- Wielka Brytania, Queen`s University Belfast, Belfast, Irlandia Północna [wrzesień 2019]. Temat badawczy: Development of the Digital Economy and Digital Society in Terms of Dynamic Changes in the External Environment Exemplified by the United Kingdom.
- Grecja: Panteion University of Social and Political Sciences, Faculty of International Studies, Communication and Culture, Department of International, European and Regional Studies, Ateny [marzec-kwiecień 2019].
- Litwa: Vilniaus Kolegija/ University of Applied Sciences, Wilno [kwiecień 2017]
- Portugalia: IPAM - Instituto Português de Administração de Marketing (part of Laureate International Universities), Lizbona [maj 2016]
- Niemcy: Duale Hochschule Baden - Wurttemberg/ Baden - Wuerttemberg Cooperative State University, Faculty of International Business, Lörrach [listopad 2014].
- Bułgaria: Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, Faculty of International Economics and Administration, Varna [kwiecień 2013].
- Francja: EGC - Ecole de Gestion et de Commerce, DBS - Ecole Superieure de Vente Industrielle Internationale, Lille [kwiecień 2012].
- Portugalia : Instituto Politecnico de Braganca, Technology and Management School, Bragança [maj 2011].
- Turcja: Hacettepe University, Department of Business Administration, Ankara [kwiecień 2010].
- Wielka Brytania: Oxford Brooks University, Faculty of Management, Oxford [maj 2009].

- Projekt badawczy: „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw w Chinach w aspekcie współpracy gospodarczej polsko-chińskiej oraz dwustronnych relacji Unia Europejska – Chiny: perspektywy i wyzwania”. Dziedzina nauki wg GUS: Nauki społeczne. Nr projektu: BN.711-96/PBU/2021. Projekt finansowany w ramach PBU, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Prawa i Ekonomii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Realizacja: 1.06.2021 – 30.12.2022. Kierownik i wykonawca projektu.

- Projekt: „Wyzwania społeczne w gospodarce światowej w świetle odpowiedzialnych praktyk rozwiązywania problemów”. Kategoria badań: badania podstawowe. Obszar wiedzy dziedzina i dyscyplina: obszar nauk społecznych; dziedzina nauk ekonomicznych; ekonomia i finanse. Dziedzina nauki wg GUS: Nauki społeczne. Nr projektu: BN.610-313/PBU/2020. Projekt finansowany w ramach badań naukowych, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, 2020-2021, wykonawca projektu.

- Projekt: „Ekonomia społeczna – praktyczna, potrzebna i atrakcyjna”, nr projektu POWR.03.01.00-00-DU44/18-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, 2018-2021, wykonawca projektu.

- Projekt: „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel”, nr projektu POWR.03.01.00-00-U075/17-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, 2018-2020, wykonawca projektu.

- Projekt: „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, nr projektu POWR.03.05.00-00-Z221/17, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, 2018-2022, wykonawca projektu.

- Projekt: „Stymulanty i destymulanty rozwoju gospodarczego oraz społecznego w aspekcie budowania i wzmacniania międzynarodowej konkurencyjności kraju i przedsiębiorstw – wyzwania dla polityki państwa i strategii przedsiębiorstw”. Nazwa zadania badawczego: WPl_BS_Uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Azji Wschodniej – czynniki rozwoju (endogeniczne i egzogeniczne), bariery i perspektywy. Kategoria badań: badania podstawowe. Obszar wiedzy dziedzina i dyscyplina: obszar nauk społecznych; dziedzina nauk ekonomicznych; ekonomia. Dziedzina nauki wg GUS: Nauki społeczne. Nr projektu BS-559/L/2018. Indywidualny projekt badawczy realizowany w ramach utrzymania potencjału badawczego w 2018 r., finansowany ze środków statutowych Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2018., kierownik i wykonawca projektu.

- Projekt: „Stymulanty i destymulanty rozwoju gospodarczego oraz społecznego w aspekcie budowania i wzmacniania międzynarodowej konkurencyjności kraju i przedsiębiorstw – wyzwania dla polityki państwa i strategii przedsiębiorstw”. Nazwa zadania badawczego: WPl_BS_Ekonomia w obliczu wyzwań społecznych XXI wieku. Kategoria badań: badania podstawowe. Obszar wiedzy dziedzina i dyscyplina: obszar nauk społecznych; dziedzina nauk ekonomicznych; ekonomia. Dziedzina nauki wg GUS: Nauki społeczne. Nr projektu BS 154-19/19 DLK/2019/06/0183. Indywidualny projekt badawczy realizowany w ramach utrzymania potencjału badawczego w 2019 r., finansowany ze środków statutowych Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2019. Kierownik i wykonawca projektu.

- Projekt: „Funkcjonowanie, rola i znaczenie agencji ratingowych (Moody`s, Standard&Poor`s i Fitch)”. Kategoria badań: badania podstawowe. Obszar wiedzy dziedzina i dyscyplina: obszar nauk społecznych; dziedzina nauk ekonomicznych; ekonomia. Dziedzina nauki wg GUS: Nauki społeczne Finansowane w ramach programu Erasmus. Prace badawcze w EGC – Ecole de Gestion et de Commerce, DBS - Ecole Superieure de Vente Industrielle Internationale oraz Izbie Przemysłowo-Handlowej France Nord (Lille, Francja), w Duale Hochschule Baden – Wuerttemberg (Lörrach, Niemcy), 2012-2016, kierownik i wykonawca projektu.

- Projekt badawczy: „Zdolność konkurencyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw z branży lotniczej w Polsce” realizowany w klastrze „Dolina Lotnicza” na Podkarpaciu (Polska). Kategoria badań: badania podstawowe. Obszar wiedzy dziedzina i dyscyplina: obszar nauk społecznych; dziedzina nauk ekonomicznych: ekonomia. Dziedzina nauki wg GUS: Nauki społeczne. Finansowanie: w ramach badań statutowych Polish Open University/ Oxford Brooks University, 2009-2010. Kierownik i wykonawca projektu.

- Projekt badawczy: „Bariery i możliwości podejmowania działalności biznesowej, w tym w formie Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej (m.in. Białorusi, Ukrainy, Polski)”. Kategoria badań: badania podstawowe. Obszar wiedzy dziedzina i dyscyplina: obszar nauk społecznych; dziedzina nauk ekonomicznych: ekonomia. Dziedzina nauki wg GUS: Nauki społeczne. Finansowanie: Centrum Wschodnie Polish Open University/ Oxford Brooks University, 2006 – 2008. Wykonawca projektu.

- Międzynarodowy projekt badawczy „Electronic Economy” z udziałem zespołów badawczych z Polski (Polish Open University, Warszawa), Wielkiej Brytanii (Thames Valley University, Londyn), Portugalii (Universitade Alberta, Lizbona), Grecji (Technological Education Institute of Larissa, Larissa), finansowany ze środków przedakcesyjnych PHARE, 1997-1999. Wykonawca projektu.

- Wypowiedź dla Rozgłośni Polskiego Radia, w audycji „Świat na wskroś”: Negocjacje związane z występowaniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej: Problem lądowej granicy brytyjsko – irlandzkiej w aspekcie Brexitu, 23.06.2018:
http://www.radio.kielce.pl/pl/przeglad-548/_post/72317 (14 min., od 29 minuty)
- Wypowiedź dla Rozgłośni Polskiego Radia, w audycji „Świat na wskroś”: Porozumienie o wolnym handlu między Unią Europejskiej i Japonią (z uwzględnieniem szans/ zagrożeń dla eksporterów europejskich, w tym polskich na rynku japońskim), 12.08.2017:
http://www.radio.kielce.pl/pl/przeglad-548/_post/59662 9 (19.45 min.)
- Wypowiedź dla Rozgłośni Polskiego Radia, w audycji „Świat na wskroś”: Szkocja ma gotową odpowiedź na Brexit? (historia stosunków angielsko-szkockich po IIWW / II World War - II wojnie światowej), 01.04.2017:https://www.mixcloud.com/SwiatNaWskors/szkocja-ma-gotow%C4%85-odpowied%C5%BA-na-brexit-historia-stosunk%C3%B3w-angielsko-szkockich-po-iiww/ (17min.)
- Wypowiedź dla Rozgłośni Polskiego Radia, w audycji „Świat na wskroś”: Perspektywy umowy o wolnym handlu UE – Ukraina (rok po jej podpisaniu), 01.01.2017: https://www.mixcloud.com/SwiatNaWskors/perspektywy-umowy-o-wolnym-handlu-ue-ukraina-rok-po-jej-podpisaniu/ (15min.)
- Wypowiedź dla Rozgłośni Polskiego Radia, w audycji „Świat na wskroś”: Krajobraz po Brexicie – Irlandia Północna, 27.08.2016:
https://www.mixcloud.com/SwiatNaWskors/krajobraz-po-brexicie-irlandia-p%C3%B3lnocna/ (16min.)
Wypowiedź dla Rozgłośni Polskiego Radia, w audycji „Świat na wskroś”: Euroazjatycka Unia Gospodarcza – geneza i przyszłość, 03.04.2016: https://soundcloud.com/radioswn/euroazjatycka-unia-gospodarcza-geneza-i-przyszlosc (17min. 53s.)
- Wypowiedź dla Rozgłośni Polskiego Radia, w audycji „Świat na wskroś”: Obniżenie ratingu dla Polski – o co tu właściwie chodzi? (dot. agencji ratingowych, przyczyn i skutków obniżenia ratingu Polski przez S&P), 16.03.2016: https://soundcloud.com/user-790947850/obnizenie-ratingu-dla-polski-o-co-tu-wlasciwie-chodzi (19min.)

- Seminar: „Moving forward together: the UK and EU approach to regulating Big Tech”, The EU UK Forum (a joint initiative of Forum Europe and Encompass), United Kingdom [4.10.2021].
- Seminar: „Post-Brexit foreign policy: The challenges for researchers of EU-UK relations”, University of Kent, School of Politics and International Relations, Canterbury, United Kingdom [29.09.2021]
- IV Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z partnerami zewnętrznymi. Podsumowanie projektu „Ekonomia społeczna – praktyczna, potrzebna i atrakcyjna” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.01.00-00-DU44/18-01) wraz z odbywającymi się w jego ramach stażami w 2020 i 2021 r. z udziałem studentów, opiekunów studentów na stażach z organizacji partnerskich, nauczycieli akademickich realizujących zajęcia na kierunku Ekonomia Społeczna. Współorganizacja i prowadzenie. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków [02.07.2021].
- Conference „A Europe that protects, a Europe that empowers” (with participation of the Vice-President of the European Commission - Margaritis Schinas). Organizer: ESSCA School of Management, Paris - Angers, France, on-line [28.06.2021].
- Debata „Ekonomia społeczna i solidarna: na ile „społeczna” i „solidarna”? – w ramach cyklu debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej – „Między nauką i praktyką” dofinansowanego z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Udział w dyskusji panelowej jako prelegentka. Organizator: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa [24.06.2021].
- 15th Annual Conference on Innovation and Competitiveness: „International Competitiveness and Economic Cooperation in the Times of the COVID-19 Pandemic”. Keynote lectures: Prof. Christian Ketels, Institute for Strategy and Competitiveness Harvard Business School, USA: „Competitiveness Upgrading under the Shadow of the Pandemic”; Dr Christos Cabolis, Chief Economist, IMD World Competitiveness Center, Switzerland: „Competitiveness under duress: Global trends and the case of Poland”. Sessions: Response of Asian Countries to the Pandemic Crisis: Implications for Economic Cooperation with Poland; Poland in the European Union and the COVID-19 pandemic; Innovation and Pandemic Crisis. Organizer: SGH Warsaw School of Economics, The World Economy Research Institute, online [22.06.2021].
- International Scientific Conference: „30 years after the transformation. Legal and economic changes in the countries of Central and Eastern Europe”/ „30 lat po transformacji. Zmiany prawne i gospodarcze w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. Chair of the panel session/ Przewodnicząca sesji panelowej. Organizers: The Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wroclaw, Institute of Business Development and Entrepreneurship, Scientific Circle of Business Development and Entrepreneurship, Poland, online [10-11.06.2021].
- Kapuscinski Development Lectures, KAPTalks with Pascal Lamy (the former head of the World Trade Organisation) on a post-COVID world for developing countries. Organizer: The Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw, Poland, online [10.06.2021].
- International Scientific Conference: „Taking Stock of a Rapidly Changing Hong Kong” (Keynote: Prof. Ching Kwan Lee, Hong Kong University of Science and Technology, Chair Society for Hong Kong Studies: “Hong Kong in the Global Context”). Organizers: University of Surrey, Hong Kong Studies Association, United Kingdom, online [28-29.05.2021].
- Seminar: „Fair Trade verification and small-holder farmers – a case study: Kaporo Smallholder Farmers Association (KASFA), Malawi and the World Fair Trade Organisation (WFTO)”. The case study undertaken by Cathy Ratcilff of Thrive is part of a Balmore Trust project working with KASFA, funded by the Scottish Government’s International Development Fund’s Small Grants Programme. Organizer: the Scottish Fair Trade Forum, United Kingdom, online [27.05.2021].
- Konferencja: „Siła społeczności w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju” – podsumowująca wydarzenia w ramach Miesiąca Fairtrade „Dla Ludzi, Dla Planety”. Prezentacja i wystąpienie nt. Kampania Uczelnie Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z uwzględnieniem koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i wkładu UP w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Organizator: Fairtrade Polska. Patronat: United Nations Global Compact Network Poland (UNGC Network Poland), Instytut Prawa i Ekonomii UP w Krakowie, online [12.05.2021].
- Seminar: „Institutionalising Global Challenges: A Transatlantic Trade and Technology Council”. Organizers: City Law School Institute for the Study of European Law (ISEL) & Jean Monnet Chair in Law and Transatlantic Relations, United Kingdom; The Digital Trade and Data Governance Hub, George Washington University (GWU), United States, online [29.04.2021].
- Seminar: “EU-Vietnam Free Trade Agreement and business opportunities for Polish and Vietnamese companies”. Participants: H.E Nguyen Hung (Ambassador of Vietnam in Poland), Mr. Piotr Harasimowicz (Chief Representative Officer PAIH in Hochiminh City); Mr. Lukasz Dajnowicz (Expert - Department for Trade and International Cooperation, Poland's Ministry of Economic Development, Labour and Technology), Mr. Nguyen Huu Tin (Director of Investment and Trade Promotion Center, ITPC), Mr. Nguyen Thanh Hai (Chief of Vietnam Trade Office - Vietnam Embassy in Poland). Organizers: Polish Investment and Trade Agency (PAIH), Embassy of Vietnam in Poland, Investment & Trade Promotion Center in Ho Chi Minh City (ITPC), online [22.04.2021].
- Seminar: „The European Union & the United Kingdom: a new relationship in a changing World” (HE João Vale de Almeida, EU Ambassador to the UK). Organizer: University of Manchester, United Kingdom, online [21.04.2021].
- Seminar: „What’s Next on Financial Inclusion” (prof. Segun Ajibola, Caleb University, Imota Lagos, Nigeria: „Financial Systems in Developing Countries”, Ommara Raza Ali: „A paradigm Shift”, prof. Gianfranco Vento, CEO of Cassa di Risparmio di San Marino: „Regulatory Perspectives”, Howard Brady: „Consulting Perspectives”). Organizer: The Microfinance Association, London, United Kingdom, online [14.04.2021].
- International conference: „EU - China Comprehensive Agreement on Investment in Context Series (Part II)”, (Session 1: EU and China Investments: Right of States to Regulate; Session 2: Towards Ratification by EU and China). Organizers: Queen Mary University of London, City University of Hong Kong, the Jean Monnet Network on EU-China Legal and Judicial Cooperation, the Asia-Pacific FDI Network, online [29.03.2021].
- International Scientific Conference: “A Review of Changes. 70 years of the People’s Republic of China in an Interdisciplinary Perspective”/ “Bilans przemian. 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym”. Chair of the panel session: „The selected aspects of China's development and its international activities”/ Przewodnicząca sesji panelowej: „Wybrane aspekty rozwoju Chin i ich aktywności na arenie międzynarodowej”. Organizer: Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland, online [25-26.03.2021].
- Seminar: „India's Authoritarian Turn” (Prof. Rahul Mukherji, Executive Director - South Asia Institute, Heidelberg University, Germany). Organizer: Leuven Centre for Global Governance Studies, Belgium; online [17.03.2021].
- JMCE Seminar: „Performing Brexit? The Case of the UK's Independent Trade Policy” (Dr Gabriel Siles-Brügge, Department of Politics and International Studies, University of Warwick). Organizer: Manchester Jean Monnet Centre of Excellence (JMCE), United Kingdom; online [10.03.2021].
- Seminar & Roundtable Discussion: "The Eurozone between Perpetual Crisis and A New Paradigm: Looking back to move forward" (Prof. Vivien Schmidt, Boston University, USA; Prof. Kevin Featherstone, London School of Economics, UK; Prof. George Papaconstantinou (European University Institute, Florence, Italy; former Greek Finance Minister). Organizer: Manchester Jean Monnet Centre of Excellence (JMCE), United Kingdom; online [10.02.2021].
- Seminarium „Finanse publiczne po COVID-19”. Organizatorzy: Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Nauk o Finansach PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, online [2.02.2021].
- Seminar: „Where do the public stand on aid and global poverty in the midst of Covid-19?” Organizers: The Development Engagement Lab, University College London, University of Birmingham, United Kingdom, webinar [09.12.2020].
- International Scientific Conference: „Social Economy 2020. Social Entrepreneurship in the Face of the 21st Century Challenges – Polish and International Experiences”. Organizers: Institute of Law and Economics, Department of Economics and Economic Policy, Department of Entrepreneurship and Social Innovation, Faculty of Social Sciences, Pedagogical University of Cracow/ Poland; Glasgow Caledonian University, Yunus Centre for Social Business and Health/ United Kingdom; Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology and Faculty of Economic Sciences; Department of Ecological Economics, Wroclaw University of Economics/ Poland. Chair of the Organising Committee, Chair of Plenary Session; on-line [20.11.2020].
- Seminarium „Społeczna odpowiedzialność uczelni po Pandemii COVID-19”, Grupa Robocza ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Koordynator: Sekretariat Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Biuro Ministra, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, webinar [20.11.2020].
- Open Eyes Economy Summit 2020 – Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości. Wystąpienie w sesji specjalnej “Biznes, który nie umie się zmienić”. Miejsce: Centrum Kongresowe ICE, Kraków, Polska [18.11.2020].
- 14th Annual International Scientific Conference: Fostering Innovation and Competitiveness: Towards Smart Manufacturing and Services in Europe. Organizers: World Economy Research Institute, Department of European Integration and Legal Studies, Collegium of World Economy, SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland, online [16.10.2020].
- Webinar on the German Council Presidency: Le leadership allemand en Europe. Espoirs et limites. Organizer: The EU-Asia Institute: Social Sciences and Humanities, ESSCA School of Management, Angers, France [13.10.2020].
- Debata: „Chiny - konieczność czy alternatywa” (wymiana gospodarcza między Polską i Chinami, perspektywy zwiększania polskiego eksportu na rynek chiński), Organizator: Dziennik Gazeta Prawna, online [5.10.2020].
- International scientific conference: Brexit and European integration: Political, policy, legitimacy challenges. Organizers: The Centre for European Research, a Jean Monnet Centre of Excellence at Queen Mary University of London (QMUL), webinar [10-11.09.2020].
- Seminarium: Russia and China in Eastern Europe. The view from Poland and Germany. Organizatorzy: New Eastern Europe, Heinrich-Böll-Stiftung Warszawa, DRA - Deutsch-Russischer Austausch e.V., Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, webinar [8.09.2020]
- International scientific conference: The EurAfrican Forum 2020: „In Search for a Common Ground in a Post-COVID World”. Organizers: The World Portuguese Network/ The Board of the Portuguese Diaspora Council, The Municipality of Cascais, Portugal, webinar [3-4.09.2020].
- International scientific conference: A New Global Economy after Covid -19 - Challenges and Opportunities. Organizer: LakeDale Institute of Finance, London, United Kingdom, webinar [28.07.2020].
- EAPN`s online policy conference: How to ensure the poor don't pay for Covid-19? From short-term response to an effective rights-based integrated antipoverty strategy, Organizer: The European Anti-Pover Network (EAPN), Brussels, Belgium, webinar [14.07.2020].
- International seminar: UUKi sub-Saharan Africa Network (UUKi Update on Covid-19 response, Impacts of Covid-19 on higher education in Ghana and Nigeria and on student recruitment from sub-Saharian Africa, Department for International Trade - Update on Africa). Organizer: Universities UK International (UUKi), webinar [8.07.2020].
- International research conference and roundtable: EU, WTO and regulatory cooperation post – Covid 19. Organizers: Jean Monnet Network on Research and Teaching in EU Foreign Affairs (NORTIA), London School of Economics, United Kingdom, webinar [7.07.2020].
- International research conference: Contemporary Issues in Transatlantic Relations. Organizers: The Jean Monnet Chair in Transatlantic Relations, City Law School and the Institute for the Study of European Law (ISEL), United Kingdom, webinar [1.07.2020].
- International research conference: The EU as a Good Global Actor. Themes: The EU’s Contribution to the Democratisation of Global Governance, Deeper Trade Agreements and New Normative Foundations, The EU as a Global Actor in Trade and Fundamental Rights, EU’s Trade in the Era of Global Data Flows. Organizer: City Law School, London, United Kingdom [19.06.2020].
- International research conference: 23rd Annual Conference on Global Economic Analysis, Global Economic Analysis Beyond 2020. Sessions: Brexit, Multilateral Trade Negotiations, Economic Partnership Agreements, Poverty Analysis: Africa, Poverty Analysis: South Asia and North Africa, Russian and Mongolian Economies, African Continental Free Trade Area: Assessing the Impacts on Countries, Sectors and Workers, Global Value Chains, Trade. Organizers: Center for Global Trade Analysis (GTAP), Purdue University, USA, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan; online conference Cisco WebEx platform [17-19.06.2020].
- International conference and panel: The rule of law after the plague? Long-term ramifications of Covid-19 emergency measures, Leuven Centre for Global Governance Studies, Belgium, webinar [9.06.2020].
- International conference and roundtable: Covid-19, the EU and geopolitics, Jean Monnet Network on Research and Teaching in EU Foreign Affairs (NORTIA), Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, European University Institute, Italy; London School of Economics, United Kingdom, webinar [2.06.2020].
- International conference: Reconsidering European contributions to global justice (The EU and global political justice: Main findings, The EU’s global role: Future research challenges) – Globus (international research project) concluding conference, University of Oslo, ARENA Centre for European Studies, Oslo, Norway, webinar [28.05.2020].
- Seminar: Fair Trade in a post-Covid world. Is a step change coming? Insights from a Fair Trade pioneer with the participation of Pauline Tiffen (Editor-in-Chief of the Journal of Fair Trade). Organiser: Scottish Fair Trade Forum, Edinburgh, Scotland, webinar [20.05.2020].
- Konferencja w ramach III Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z partnerami zewnętrznymi: Wiedza – Umiejętności - Kompetencje. Współorganizacja i prowadzenie. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków [06.03.2020].
- Seminarium: Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018. Organizatorzy: Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju UJ, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Oddział w Krakowie. Miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Collegium Novum UJ, Kraków [23.01.2020].
- PECSA International Conference: Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities w ramach Jean Monnet Project “Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities” (EUSHARE) i współfinansowana z programu Erasmus+. Wystąpienie nt. The development of digital economy and digital society. Case study: The United Kingdom. Organizator: Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (Polish European Community Studies Association, PECSA. Miejsce: SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa/ Warsaw [05.12.2019].
- Kongres Open Eyes Economy Summit - międzynarodowy szczyt ekonomii opartej na wartościach społecznych i Fairtrade Point Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska. Wystąpienie nt. Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade. Miejsce: Centrum Kongresowe ICE, Kraków [19-20.11.2019].
- Seminarium naukowe: Rozwój gospodarczy oczami Paula Romera, noblisty ekonomicznego z 2018 roku. Prowadzenie: prof. Marek M. Michalski, Katolicki Uniwersytet Amerykański w Waszyngtonie. Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków [14.11.2019].
- The 13th International Fair Trade Towns Conference: The Future of Fair Trade. Wystąpienie nt. Fair Trade and Universities. Organizatorzy: Welsh Government, Fair Trade Wales. Partnerzy: Faitrade Foundation, Cardiff Caerdydd, Welsh Centre for International Affairs, Scottish Fair Trade Forum. Miejsce: City Hall, Cardiff, Wielka Brytania [18-20.10.2019].
- Polskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego i uczelnie wyższe na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji – perspektywa indywidualna i instytucjonalna. Wystąpienie w ramach panelu dyskusyjnego: Zrównoważone zamówienia publiczne jako szansa na bardziej sprawiedliwy świat – potencjał, trudności i wyzwania. Organizator: Instytut Wydawniczy "Książka i Prasa" we współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (IGO), "Le Monde Diplomatique edycja polska" i Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie (FKO). Partner akademicki seminarium: Instytut Politologii; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Partner społeczny: Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska. Miejsce: Instytut Politologii; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków [01.10.2019].
- Warunkowanie finansowania rozwoju w kontekście zadłużenia krajów Globalnego Południa – z polskich doświadczeń transformacji i współpracy rozwojowej. Organizator: Instytut Globalnej Odpowiedzialności oraz Collegium Civitas. Miejsce: Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa [19.09.2019].
- Społeczna odpowiedzialność - znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania w ramach kongresu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki - Nauka dla Ciebie. Wystąpienie w sesji: Prezentacja katalogu dobrych praktyk uczelni: Odpowiedzialna uczelnia – wdrażane praktyki. pt. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade. Miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Auditorium Maximum, Kraków [17.09.2019].
- International Scientific Conference: Power Play or Interdependence? The Euro-Asian Relations and Challenges at a Global and Regional Level. Referat: Economic and Social Development of South Korea in the Aspect of Competitiveness and Innovativeness of the Economy. Organizatorzy: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych/ Faculty of Political Science and International Studies, Instytut Europeistyki/ Institute of European Studies, University of Warsaw; Uniwersytet Syczuański, Chiny/ Sichuan University, China. Miejsce: Uniwersytet Warszawski/ University of Warsaw, Warszawa/ Warsaw [17.06.2019].
- ECLIC International Scientific Conference: EU and Member States – legal and economic issues. Referat i wystąpienie nt: Scotland’s Independence Movements – The Main Challenges in the Economic Sphere in the Aspect of Potential Separation of Scotland from the United Kingdom. Miejsce: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek, Croatia [6-7.06.2019].
- International Scientific Conference: Entrepreneurship and Social Economy - Innovations – Environment 2019/ Przedsiębiorczość i Ekonomia Społeczna – Innowacje – Środowisko 2019. Organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP. Współorganizacja konferencji, przewodnictwo sesji panelowej. Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków [22.05.2019].
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa: World Economy 2019: Learning from the Past and Designing the Future. Udział w sesjach panelowych: International Economic Policy oraz China`s Belt and Road Initiative – Path Towards a New Economic Order?. Organizator: Kolegium Gospodarki Światowej/Collegium of World Economy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa [9-10.05.2019].
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Włochy – Polska 1919-2019. 100 lat włosko-polskich stosunków dyplomatycznych, Organizator: Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków [06.05.2019].
- Konferencja naukowo - biznesowa w ramach II Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z partnerami zewnętrznymi: Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w praktyce przedsiębiorstw. Organizacja i prowadzenie konferencji, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków [08.03.2019].
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińską Republiką Ludową, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice [15.02.2019].
- Międzynarodowa konferencja naukowa: Komunikacja Międzykulturowa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Organizatorzy: Katedra Socjologii oraz Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania Instytutu Filozofii i Socjologii UP im. KEN, Kraków [06-07.12.2018].
- Seminarium naukowe: Otwierając Puszkę Pandory: krajowe źródła polityki zagranicznej, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Organizator: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Oddział w Krakowie. Miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Kraków [28.11.2018].
- International Research Conference: “EU Financial Markets: East Meets West”. Organizatorzy: The European Research Centre for Economic Governance (EURO-CEFG) Uniwersytetów w Leiden, Delft i Rotterdam, The Centre for European Economic Law and Governance – Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytet Warszawski, The European Capital Markets Institute (ECMI), The Centre for European Policy Studies (CEPS), Bruegel. Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Warszawa [16.11.2018].
- Konferencja Blockchain Alliance Cracow 2018 „Rewolucyjna technologia i strategia: potencjał krypto i blockchain oraz jego wykorzystanie we współczesnej gospodarce cyfrowej”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Organizacja konferencji wraz z Blockchain Alliance w Warszawie [24.10.2018].
- 15. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych” (The Functions of Entrepreneurship in the Development of Spatial Systems – Research– related Issues”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Kraków [08.10.2018].
- Zamknięte seminarium eksperckie: Biała Księga jako podstawa dalszych negocjacji ws. Brexitu – za czy przeciw, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM), Warszawa [14.09.2018].
- Konferencja naukowa: Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej (Innovative Economy. The Role of Economic Policy), Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa [13-14.09.2018].
- International Conference: Innovation Union: Accomplishments and Challenges, Warsaw School of Economics, The Collegium of World Economy, Warsaw [10.09.2018].
-- Seminarium naukowe: Nowy Jedwabny Szlak (z udziałem dr hab. Adama Nobisa, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego), Uniwersytet Jagielloński, Instytut Studiów Międzykulturowych, Kraków [24.05.2018].
- Międzynarodowa konferencja naukowa: Przedsiębiorczość społeczna – Innowacje – Środowisko/ Social entrepreneurship – Innovations - Environment, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków. Współorganizacja konferencji, prowadzenie sesji [10.05.2018].
- Seminarium naukowe Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych: Niemcy w Europie. Europa w Niemczech, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Kraków [08.05.2018].
- Seminarium w ramach Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z partnerami zewnętrznymi: Organizacje pozarządowe. Misja – zadania – projekty – współpraca. Organizacja seminarium, prowadzenie i wystąpienie nt. Rozwój współpracy z partnerami zewnętrznymi – dotychczasowe osiągnięcia, kierunki i perspektywy, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków [19.04.2018].
- Seminarium naukowe Centrum Badań Azjatyckich: Cechy współczesnego państwa i ustroju chińskiego – studium porównawcze (referat wprowadzający do dyskusji: dr hab. prof. Wojciech Pomykało), Vistula University/ Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa [22.03.2018].
- Ogólnopolska konferencja naukowa: Problemy teorii i praktyki bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i polityki wobec BIZ. Wnioski dla Polski, Referat i wystąpienie nt. Chińskie BIZ w Unii Europejskiej – kontrowersje i wyzwania. Instytut Badań Ekonomicznych i Instytut Stosunków Międzynarodowych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa [18.01.2018].
- Europa w globalnym świecie: uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej. Organizatorzy: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [26.10.2017].
- Seminarium mBank - CASE: Zapomniany Człowiek w amerykańskiej polityce w ujęciu historycznym i w czasach Trumpa z udziałem Amity Shlaes (autorki dwóch książek nt. Zapomnianego Człowieka: „The Forgotten Man Graphic” oraz „The Forgotten Man: A New History of the Great Depression”). Centrala mBanku S.A. Warszawa [28.09.2017]. Udział w dyskusji.
- Międzynarodowe seminarium naukowe: Relacje Rosji z krajami Grupy Wyszehradzkiej w obrazach medialnych i realiach, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków [04.07.2017].
- Seminarium naukowe: Krajobraz po Brexicie: dążenia niepodległościowe Szkocji i Irlandii Północnej perspektywy i wyzwania w sferze ekonomicznej, Vistula University, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Warszawa [15.05.2017].
- Konferencja międzynarodowa: International Business Conference 2017: Creativity, Innovation and Entrepreneurship, Vilniaus Kolegija/ University of Applied Sciences, Faculty of Business Management, Wilno, Litwa [24-25.04.2017].
- Konferencja międzynarodowa: IV International Scientific-Practical Conference: Economic Development: processes and Tendencies 2017, Vilniaus Kolegija/ University of Applied Sciences, Faculty of Economics, Wilno, Litwa [26.04.2017].
- Seminarium mBank – CASE "Russia’s Crony Capitalism: Stagnant But Stable" z udziałem Dr. Anders`a Aslund`a (starszy doradca w Atlantic Council i wykładowca na Georgetown University; specjalista od polityki gospodarczej Rosji, Ukrainy, Europy Wschodniej i Unii Europejskiej; Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz Przewodniczący Rady Doradców Międzynarodowych Instytutu ds. Transformacji przy Banku Finlandii). Centrala mBanku S.A., Warszawa [13.03.2017]. Udział w dyskusji.
- VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa z cyklu: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce nt. Przedsiębiorstwa wobec przełomowych innowacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa [09.03.2017].
- The “Hierarchy of Institutions” Reconsidered: Monetary Policy and its Effect on the Rule of Law in Interwar Poland – wystąpienie Christophera A. Hartwell`a, Narodowy Bank Polski, Warszawa [18.01.2017]. Udział w dyskusji.
- Konferencja Krajowy dialog o przyszłości pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa [07.12.2016].
- Konferencja międzynarodowa: The Future of Europe – Central and Eastern Europe in a Comparative Perspective, CASE – Center for Social and Economic Research, Radisson Blu Centrum Hotel, Warszawa [17-18.11.2016].
- Konferencja międzynarodowa: Gospodarka Polski i Ukrainy wobec aktualnych wyzwań ekonomicznych i społecznych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa [14.11.2016].
- XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Handel międzynarodowy i internacjonalizacja przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Katedra Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków [07.11.2016].
- Konferencja: Jaka przyszłość dla polskiej gospodarki? - z udziałem Wicepremiera Mateusza Morawieckiego i byłych wicepremierów odpowiedzialnych za politykę gospodarczą, organizator: Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa [28.10.2016]. Udział w dyskusji.
- Międzynarodowa konferencja naukowa: Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków [19.10.2016].
- Seminarium mBank – CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych), Gospodarka Katalonii: kryzys, odbudowa i strategiczne wyzwania z udziałem dr Xaviera Cuadras-Morató (profesora Wydziału Ekonomii i Biznesu na Universitat Pompeu Fabra w Barcelonie oraz dyrektora Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF), International Business School), Centrala mBanku, Warszawa [29.09.2016]. Udział w dyskusji.
- Konferencja: Dylematy zrównoważonego rozwoju, na której prezentowane były raporty: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015-2016 oraz Gospodarka i handel zagraniczny w Polski 2015 roku, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa [07.09.2016]. Udzial w dyskusji.
- Seminarium naukowe z udziałem prof. K.M. Ujazdowskiego - wystąpienie nt. Ufać Polsce i Europie. 5 tez w sprawie polityki Polski w Europie, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa [04.06.2016]. Udział w dyskusji.
- Konferencja naukowa: Edukacja w XXI wieku – problemy i wyzwania. Wystąpienie nt. Wiedza jako źródło konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w aspekcie zmian społeczno-gospodarczych we współczesnym świecie – wyzwania w sferze edukacji, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa [07.04.2016].
- Seminarium mBank-CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych), Polityka makroekonomiczna a rozwój makroekonomiczny Węgier. O czynnikach kształtujących średnioterminową perspektywę gospodarczą, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa [17.03.2016].
- Wyzwania i zagrożenia rozwoju Unii Europejskiej i Polski w nowych uwarunkowaniach – panel dyskusyjny w ramach cyklu paneli dyskusyjnych nt.: „Wyzwania rozwojowe Polski w warunkach pokryzysowych”, PTE (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne), Kraków [16.03.2016].
- Konferencja naukowa: Edukacja w XXI wieku – problemy i wyzwania. Wystąpienie nt. Wiedza jako źródło konkurencyjności w warunkach budowy gospodarki opartej na wiedzy – wyzwania w sferze edukacji. Urząd Miasta Krakowa, Kraków [09.01.2016].
- XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Uwarunkowania i czynniki rozwoju handlu międzynarodowego, Organizator: Katedra Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków [16.11.2015].
- V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw: Nauka – Biznes – Samorząd. Razem dla gospodarki, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice [12-14.10.2015].
Konferencja: Polska gospodarka przed wielką zmianą?, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa [29.09.2015].
- Seminarium naukowe: Wschodni sąsiedzi Unii Europejskiej – szanse na wzrost współpracy z UE, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Warszawa [16.06.2015].
- Jak budować mosty pomiędzy obywatelami i instytucjami w Europie?, wykład prof. Jonathana Holslag`a (wykładowca Wolnego Uniwersytetu w Brukseli, członek Trójstronnej Komisji Rockefellera i Instytutu Nobla), Letnia Szkoła Wyszehradzka, Villa Decjusza, Kraków [07.07.2015]. Udział w dyskusji.
Ukraine, Greece and the European Crisis, wykład prof. Timothy Garton Ash`a, Letnia Szkoła Wyszehradzka, Villa Decjusza, Kraków [06.07.2015]. Udział w dyskusji.
- Co nowego w sprawie TTIP? (na temat negocjacji w sprawie Partnerstwa UE -USA w Handlu i Inwestycjach), Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Warszawa [15.06.2015]. Udział w dyskusji.
- Konferencja naukowa: Nowa architektura finansowa świata. Skutki dla Polski i Unii Europejskiej, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Warszawa [25.05.2015].
- Migration in the EU in the Socio-Cultural Context, Wykład prof. Tibora Farkasa (Instytut Gospodarki Regionalnej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydziału Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Świętego Szczepana/ Szent István University w Gdulo, Węgry), Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków [15.05.2015]. Udział w dyskusji.
- Międzynarodowa konferencja naukowa: Chrześcijaństwo a ekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków [23-24.04.2015].
- Międzynarodowa konferencja naukowa: Intellectual Capital & Education (Business – education relationship; Education, Training and Human Resources Development in Energy Sector), Vistula University, Warszawa [04-05.12.2014].
- Konferencja międzynarodowa: Science joins Business, International Week, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Loerrach, Niemcy [17-20.11.2014]. Udział w dyskusji.
Seminarium: Eurosceptycyzm w Polsce i w Europie, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Europeistyki, Kraków [30.05.2014].
- Konferencja międzynarodowa: Europa – problemy krytyczne, Stowarzyszenie Villa Decjusza, Kraków [17-18.10.2013]. Udział w dyskusji.
- Wschód Europy jako wyzwanie – wykład ambasadora Jerzego Bahra, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków [21.03.2013]. Udział w dyskusji.
- Konferencja: Małopolski Horyzont Eksportowy – perspektywy i kierunki działalności eksportowej polskich firm, Centrum Business in Malopolska, MARR – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Krakowski Park Technologiczny, Kraków [17.05.2012]. Udział w dyskusji.
- Konferencja: Republika Gruzji – historia, współczesność, kontekst międzynarodowy, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Most do Gruzji”, Instytut Wschodnich Inicjatyw, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków [09.06.2012]. Udział w dyskusji.
- Konferencja: Małopolskie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych: niemieckim, ukraińskim, norweskim, rumuńskim i amerykańskim. Przedsięwzięcia eksportowe finansowane ze środków UE, Instytut Avrea Libertas, Semper Omni, Kraków [20.09.2011].
- Konferencja naukowa: Ewolucja czy rewolucja? Czas przemian, czas wyzwań. Wystąpienie nt. Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Polish Open University, Warszawa [17.11.2011].
- Warunkowanie finansowania rozwoju w kontekście zadłużenia krajów Globalnego Południa – z polskich doświadczeń transformacji i współpracy rozwojowej. Organizator: Instytut Globalnej Odpowiedzialności oraz Collegium Civitas. Miejsce: Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa [19.09.2019].

Publikacje z ostatnich lat

- Radomska E., Szanghaj jako międzynarodowe centrum finansowe – osiągnięcia i wyzwania dla dalszego rozwoju/ Shanghai as an international finance center - the achievements and challenges for further development, „Nowa Polityka Wschodnia”, 2021 nr 2(29), s. 164-184.
- Radomska E., Poziom rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w Federacji Rosyjskiej – główne trendy i wyzwania/The level of development of the digital economy and the digital society in the Russian Federation – the main trends and challenges, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2021 nr 1, s. 33-52.
- Radomska E., Przedsiębiorstwa społeczne Sprawiedliwego Handlu w aspekcie istoty, ewolucji i trendów rozwojowych ruchu społeczno-ekonomicznego Fair Trade [w:] Radomska E., Pach J., Nowak P., Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna. W kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021, s. 77-103.
- Radomska E., Kierunki rozwoju globalnego klastra technologii i innowacji Greater Bay Area w Chinach – stan i perspektywy/ Directions for developing the global technology and innovation cluster Greater Bay Area in China: the current state and prospects, „Sprawy Międzynarodowe”/ „International Affairs”, 2020, Tom 73, nr 4, s. 253-278.
- Radomska E., Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w relacjach gospodarczych Polski i Chin [w:] Szwajnoch E., Zuziak M. (red.), Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińską Republiką Ludową, Wydawnictwo Ius Publicum, Katowice 2020, s. 15 – 46.
- Radomska E., The development of digital economy and digital society. Case study: the United Kingdom [in:] Aleksandra Borowicz, Małgorzata Dziembała, Anna Masłoń-Oracz, Ewa Latoszek (eds.), Connecting the European Union of shared aims, freedoms, values and responsibilities. European Union and its law, policy, and economy: internal and external dimensions, Publisher: CeDeWu, Warsaw 2020, p. 77 – 92.
- Radomska E., Trendy, uwarunkowania i perspektywy rozwoju crowdfundingu jako alternatywnej formy finansowania przedsięwzięć społecznych i biznesowych – doświadczenia Stanów Zjednoczonych, Chin i Unii Europejskiej [w:] Czyżewska M., Pach J., Sala K. (red.), Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość. Innowacje – Środowisko, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020, s. 141-162.
- Radomska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne we francusko- -chińskiej współpracy gospodarczej w kontekście dwustronnych relacji Unii Europejskiej z Chinami/ Foreign direct investments in the French-Chinese economic cooperation in the context of bilateral relations of European Union and China, Sprawy Międzynarodowe, 2019, Tom 72, nr 3 s. 171-196.
- Radomska E., Scotland’s Independence Movements – The Main Challenges in the Economic Sphere in the Aspect of Potential Separation of Scotland from the United Kingdom [w:] Duić D., Petrašević T. (eds.), EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), Issue 3, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek 2019, s. 39-60.
- Radomska E., Uwarunkowania i proces rozwoju gospodarczego Korei Południowej w aspekcie podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki/ Conditions and economic development process in South Korea: actions aimed at increasing competitiveness and innovativeness of the economy, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2019 nr 4(67), s. 71–105.
- Radomska E., Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw społecznych jako podmiotów ekonomii społecznej – doświadczenia Wielkiej Brytanii [w:] Pach J., Śliwa R., Maciejewski W. (red. naukowa), Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019, Rozdział 4, s. 67-87.
- Radomska E., Rozwój gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w aspekcie dynamicznych zmian w otoczeniu zewnętrznym na przykładzie Wielkiej Brytanii (The Development of the Digital Economy and Digital Society in Terms of Dynamic Changes in the External Environment Exemplified by the United Kingdom), Myśl Ekonomiczna i Polityczna/ Economic and Political Thought, 2019 nr 1 (64), s. 113-146.
- Radomska E., Porozumienie o wolnym handlu między Unią Europejską i Koreą Południową – perspektywy dla polskich eksporterów (The EU - South Korea Free Trade Agreement - Prospects for Polish Exporters), Sprawy Międzynarodowe, 2018 nr 4, s. 285-306.
- Radomska E., Chińskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej – kontrowersje i wyzwania (Chinese Foreign Direct Investments in the European Union – Controversies and Challenges), Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula/ Vistula Scientific Quarterly, 2018 nr 2 (56), s. 84 - 108.
- Radomska E., Rozwój Dalekiego Wschodu w polityce Federacji Rosyjskiej, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018 nr 1, s. 97–119.
- Radomska E., Szkocka droga do niepodległości - główne wyzwania w sferze ekonomicznej w aspekcie ewentualnego odłączenia się Szkocji od Zjednoczonego Królestwa, Studia Europejskie, 2018 nr 1, s. 117 - 139.
- Radomska E., Szanse i zagrożenia dla Irlandii Północnej po decyzji Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z Unii Europejskiej, "Studia Europejskie”, 2017, nr 1, s. 99 - 118.
- Radomska E., DCFTA - umowa o strefie wolnego handlu Ukrainy z Unią Europejską – szanse, zagrożenia, wyzwania, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", 2017, nr 2 (55), s. 61-83.
- Radomska E., Możliwości nawiązania i rozwoju współpracy między Unią Europejską, a Euroazjatycką Unią Gospodarczą [w:] Grela M., Rapacki Z. (red.), Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2016, s. 157 – 181.
- Radomska E., Bariery lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie – wyzwania i perspektywy współpracy inwestycyjnej polsko-ukraińskiej, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, Ekonomia XI, Stan i rozwój bilateralnej współpracy Polski i Ukrainy", 2016, nr 47 (2), s. 75-91.
- Radomska E., Innovation As a Development Challenge - Business Conditions Innovative Enterprises, "Vistula Scientific Quarterly", 2016, nr 2 (26).
- Radomska E., Innowacyjność jako wyzwanie rozwojowe – uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", 2015, nr 4 (46), s. 63 - 85.
- Radomska E., Ubóstwo jako problem globalny, „Sztuka Zarządzania”, 2014, nr 50-51.
- Radomska E., Globalny kryzys finansowy – przyczyny, skutki, "Zeszyty Naukowe Polish Open University" „Zarządzanie Zmianami”, 2013, nr 2-3 (59), s. 1-21.
- Radomska E., Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce [w:] Kowalczewski W., Kalisiak Z. (red.), Ewolucja czy rewolucja? Czas przemian – czas wyzwań. Zarządzanie w procesie permanentnych zmian, Wydawnictwo PRET S.A., Warszawa 2012, s. 218-244.
- Radomska E., Konkurencyjność przedsiębiorstw z branży lotniczej (produkcja cywilna) w Polsce, "Zeszyty Naukowe Polish Open University", „Zarządzanie Zmianami”, 2012, nr 3-4, s. 1-22.
- Radomska E., Agencje ratingowe – zasady funkcjonowania i źródła krytyki, „Sztuka Zarządzania”, 2012, nr 26-27.
- Radomska E., Ocena funkcjonowania klastra Dolina Lotnicza, (The assessment of functioning of the „Aviation Valley cluster”), Zeszyty Naukowe Polish Open University, “Zarządzanie Zmianami”, 2011, nr 1 (51), s. 1-23.
- Radomska E., The European business environment from a small and medium-sized enterprises perspective. Opportunities, threats, new challenges [w:] Silva E., Pais C., Pais L.S., Teaching 7th Crossroads Erasmus Week, Instituto Politécnico de Bragança, Technology and Management School, Bragança 2011, pp. 81-99.
- Radomska E., Innowacje i ich źródła - w poszukiwaniu nowych metod budowania i wzmacniania konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw, „Sztuka Zarządzania”, 2011, nr 11 (część I), nr 12 (część II).

Obszar: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE I POLITYCZNE
- Radomska E., Najbardziej ucierpiał światowy handel usługami – krajobraz po bitwie (trendy w handlu międzynarodowym w czasie pandemii Covid-19), Obserwatorfinansowy.pl – portal Narodowego Banku Polski (NBP), 19.08.2021:
https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/najbardziej-ucierpial-swiatowy-handel-uslugami-krajobraz-po-bitwie/
- Radomska E., Wielka Brytania: załamanie handlu z Unią Europejską, Obserwatorfinansowy.pl – portal Narodowego Banku Polski (NBP), 25.03.2021: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/wielka-brytania-zalamanie-handlu-z-unia-europejska/
- Radomska E., Szybka odbudowa Chin, Obserwatorfinansowy.pl – portal Narodowego Banku Polski (NBP), 12.02.2021: https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/szybka-odbudowa-chin-po-pandemii/
- Radomska E., Chińska Dolina Krzemowa w natarciu, Obserwatorfinansowy.pl – portal Narodowego Banku Polski (NBP), 23.09.2020: https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/chinska-dolina-krzemowa-w-natarciu/
- Radomska E., Chiny bardziej otwierają się na inwestycje zagraniczne, Obserwatorfinansowy.pl – portal Narodowego Banku Polski (NBP), 27.08.2020: https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/chiny-bardziej-otwieraja-sie-na-inwestycje-zagraniczne/
- Radomska E., Kurczą się globalne transfery pieniężne migrantów, Obserwatorfinansowy.pl – portal ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP), 02.05.2020:
https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/warto-wiedziec/raporty/kurcza-sie-globalne-transfery-pieniezne-migrantow/
- Radomska E., Korea Południowa walczy ze skutkami epidemii COVID-19, Obserwatorfinansowy.pl – portal ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP), 02.04.2020:
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/korea-poludniowa-walczy-ze-skutkami-epidemii-covid-19/
- Radomska E., Russia invests in the development of the Russian Far East, Obserwatorfinansowy.pl, 8.12.2017: https://www.obserwatorfinansowy.pl/in-english/business/russia-invests-in-the-development-of-the-russian-far-east/
- Radomska E., Rosja inwestuje w rozwój Dalekiego Wschodu, Obserwatorfinansowy.pl – portal ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP), 28.08.2017: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/rosja-inwestuje-w-rozwoj-dalekiego-wschodu/
- Radomska E., KE: Dzięki umowie o wolnym handlu eksport do Japonii może wzrosnąć o 20 mld euro, Obserwatorfinansowy.pl – portal ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP), 18.07.2017: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/ke-dzieki-umowie-o-wolnym-handlu-eksport-do-japonii-moze-wzrosnac-o-20-mld-euro/
- Radomska E., Irlandia Północna wraca do planu połączenia z siostrą z południa, Obserwatorfinansowy.pl – portal ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP), 19.04.2017: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/irlandia-polnocna-wraca-do-planu-polaczenia-z-siostra-z-poludnia/
- Radomska E., Szkocja nie chce porzucać Wspólnoty, Obserwatorfinansowy.pl – portal ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP), 30.03.2017: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/szkocja-nie-chce-porzucac-wspolnoty/
- Radomska E., Czy David Cameron popełnił błąd ogłaszając referendum?, Prestiż – Relacje Gospodarcze, 17.06.2016: http://prestiz.info.pl/Czy_David_Cameron_pope%C5%82ni%C5%82_b%C5%82%C4%85d_og%C5%82aszaj%C4%85c_referendum,331,4282

Obszar: MARKETING, MARKA, ZARZĄDZANIE MARKĄ
- Radomska E., Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu, „Commentarii Academici”, 2019 nr 9-10 (lipiec – październik) s. 18-19.
- Radomska E., O koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, „Commentarii Academici”, 2019 nr 7 (marzec-kwiecień), s. 12.
- Radomska E., Kluczowe czynniki sukcesu polskiego rynku obuwniczego, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2017 nr 3, s. 28-34.
- Radomska E., Czasopisma branżowe – źródło informacji, instrument reklamy i wzmacniania wizerunku marki, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2017 nr 3, s. 50-53.
- Radomska E., Outsourcing marketingu – nowe podejście do działań marketingowych przedsiębiorstwa, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2017 nr 2, s. 50-53.
- Radomska E., Marka a sukces rynkowy, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2016 nr 4, s. 54-57.
- Radomska E., Inbound marketing – nowe podejście do komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa w sieci, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2016 nr 3, s. 50-53
- Radomska E., Rola celebrity endorsement w budowaniu świadomości marki i wzmacnianiu jej wizerunku, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2015 nr 3, s. 54-57
- Radomska E., Wartości funkcjonalne i symboliczne marki w aspekcie jej pozycjonowania, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2015 nr 2, s. 38-40
- Radomska E., Rola mediów w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2015 nr 1, s. 40-42
- Radomska E., Uwarunkowania kulturowe komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2014 nr 4, s. 34-36
- Radomska E., Wizerunek marki luksusowej w aspekcie komunikacji marketingowej, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2014 nr 3.
- Radomska E., Kluczowe czynniki sukcesu na rynku dóbr luksusowych, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2014 nr 2, s. 32 – 35
- Radomska E., Zarządzanie marką – wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2014 nr 1, s.42-43.
- Radomska E., Kształtowanie marki na rynkach zagranicznych, „Moda w Polsce” (magazyn branżowy), 2013 nr 1, s.62-64.