PRAWO INWESTYCYJNO-BUDOWLANE

Studia podyplomowe - edycja 2021/2022

Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza na profesjonalne studia podyplomowe Prawo inwestycyjno-budowlane.

Studia doskonalące w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego. Celem jest zapoznanie słuchaczy z przepisami prawnymi obowiązującymi w zakresie inwestycji budowlanych; uwzględnia się także perspektywę finansową i ekonomiczną. Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji budowlanej.

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień związanych z prawnymi i ekonomicznymi aspektami prowadzenia inwestycji budowlanych.
 • Nauczysz się kompleksowego podejścia do podejmowania robót budowlanych
 • Zdobędziesz wiedzę prawniczą, administracyjną i menedżerską
 • Nauczysz się organizować proces inwestycyjno-budowlany
 • Będziesz przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji budowlanej oraz w różnych obszarach aktywności administracji publicznej

Dlaczego warto?

 • STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

Wykładowcy to praktycy, którzy wszelkie omawiane zagadnienia będą popierać licznymi przykładami z praktyki. Staramy się ograniczać teorię do minimum.

 • SZANUJEMY TWÓJ CZAS:

Zajęcia będą odbywać się zdalnie w czasie synchronicznym na MS Teams. Będą one w większości nagrywane, dzięki czemu możliwa będzie też praca niesynchroniczna, co dla naszych słuchaczy oznacza dużą oszczędność czasu i elastyczność. Zadania wykonasz w dogodnym dla siebie czasie, więc nie martw się, że nie starczy Ci czasu na życie prywatne lub zawodowe. Dodatkowo będziesz miał możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami, którzy będą starali się rozwiązać każdy Twój problem.

 • DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB:

Staramy się być elastyczni i dostosowywać tematykę do potrzeb słuchaczy, w zależności od tego, które treści są dla nich bardziej lub mniej interesujące. Twoje zadowolenie i satysfakcja są dla nas priorytetem!

Plan studiów - I semestr

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - 20 h
 • Realizacja inwestycji - 20 h
 • Prawo budowlane - 20 h
 • Prawo nieruchomości - 20 h
 • Postępowanie administracyjne - 15 h
 • Wybrane instytucje prawne a proces inwestycyjno-budowlany - 20 h
 • Geodezja i kartografia w procesie inwestycyjno-budowlanym - 10 h

razem 125 h

Plan studiów - II semestr

 • Ekonomiczne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego - 20 h
 • Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym - 15 h
 • Prawo umów budowlanych - 15 h
 • Decyzje w procesie inwestycyjno-budowlanym - 20 h
 • Prawo ochrony środowiska - 20 h
 • Finansowanie inwestycji - 20 h
 • Przestępstwa gospodarcze w procesie inwestycyjno-budowlanym - 15 h

razem 125 h

Na naszych studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności:

 • poznasz prawo konstytucyjne i administracyjne, a w zwłaszcza zasady ustroju politycznego, terytorialnego, społecznego i gospodarczego RP, które dotyczącą prawa własności oraz samorządów zawodowych
 • poznasz normy, zasady i reguły funkcjonowania instytucji i organów władzy publicznej, organizacji pozarządowych, które uczestniczą w postępowaniach inwestycyjno-budowlanych
 • zdobędziesz podstawy wiedzy prawniczej, administracyjnej oraz menedżerskiej i ekonomicznej w zakresie organizowania działalności budowlanej.

KADRA PRAKTYKÓW

krawiec_g

dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP

Kierownik studiów
Doktor habilitowany nauk prawnych,
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego,
Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki Prawne
 • Miłosz Jakubowski

 • Adrian Chochoł

SPRAWDŹ OPINIE NASZYCH SŁUCHACZY!

REKRUTACJA 2021/2022

Studia adresowane są do osób, które:

 • posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia na dowolnym kierunku studiów
 • ukończone kursy i szkolenia nie są wymagane

Dokumenty

 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line),
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze),
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie,
 • Opłata rekrutacyjna.

Terminy

Termin składania dokumentów
do 2021-10-15
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry

Miejsce

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres:
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Zdalnie (Ms Teams)

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr

1650 zł

Terminy rat

I rata – do 31 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2022 r.

BUTTON

Kontakt

DZIAŁ DYDAKTYKI, REKRUTACJI I PRAKTYK
SEKCJA DS. REKRUTACJI
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
pokój 31a, parter;
mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;
tel. 12 662 74 80

 

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipe@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 11

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP
E-mail: grzegorz.krawiec@up.krakow.pl