1. Nazwa zespołu badawczego pn.: „Wsparcie dla analizy ustroju i transformacji modelów demokracji”.
 2. Podzielenie zadań zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia (analiza dorobku naukowego i badań ośrodków akademickich):
 • Sylwia Rapicka – Łódź, Lublin
 • Mateusz Bodzek – Katowice, Gdańsk
 • Piotr Pułka – Poznań, Wrocław
 • Wojciech Glac – Warszawa, Holandia
 • Maria Kotkiewicz – Finlandia, Toruń
 • Paulina Sacha – Wielka Brytania
 • Katarzyna Rosół – Rzeszów, Kraków, Olsztyn

Doktoranci wybrali ośrodki, które zbadają pod kątem specyfikacji zawartej w punkcie 3.

 1. Specyfikacja zadań:
 • Spis instytutów, ośrodków naukowych w Polsce zajmujących się ustrojem państw, demokracją i transformacją ustrojową;
 • Kwerenda – publikacje naukowe na temat ustroju i transformacji demokracji (modele: brytyjski, fiński, holenderski);
 • Instytuty edukacyjne w Polsce i w Europie (spis ośrodków zajmujących się opracowaniem narzędzi dydaktycznych, szkołą dydaktyków itd. Np.: Londyński Instytut Edukacji). Szczególnie w krajach: Polska, Wielka Brytania, Finlandia i Holandia.

Analiza zakłada interdyscyplinarność w zakresie: prawa, ekonomii i administracji. Dotyczy przemian zachodzących w XX i XXI w. Istotne są zarówno założenia ustrojowe, jak i kontekst transformacji, modernizacji i europeizacji (wpływ wymienionych procesów na transformację).

 1. Termin realizacji zadań: 20 kwietnia 2019 r. Do tego czasu zaplanowano konsultacje mailowe i spotkania doktorantów w celu usystematyzowania prac i weryfikacji gromadzonych informacji.