PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Studia podyplomowe - edycja 2021/2022

Już w października rozpoczynamy w Instytucie Prawa i Ekonomii kolejną edycję profesjonalnych studiów podyplomowych - Podyplomowe studia prawa Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy pracowników administracji publicznej, pracowników firm korzystających ze wsparcia unijnego, praktykujących prawników, pracowników instytucji otoczenia biznesu (izby gospodarcze, izby rzemieślnicze, specjalne strefy ekonomiczne i parki technologiczne), przedstawicieli sektora pozarządowego, oraz wszystkie osoby, które wiążą swoją karierę zawodową z instytucjami unijnymi lub chcą aplikować o stanowiska krajowe wymagające wiedzy i kompetencji w dziedzinie prawa i polityk Unii Europejskiej.

Jeżeli jesteś absolwentem prawa, administracji, ekonomii, stosunków międzynarodowych oraz innych studiów i chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej te studia są także dla Ciebie.

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Studia podyplomowe z prawa Unii Europejskiej kształcą przyszłych specjalistów w różnych obszarach funkcjonowania Unii Europejskiej.

Jako absolwent studiów będziesz w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę w swojej pracy zawodowej na różnych stanowiskach i wielu poziomach: w organach samorządu, w administracji państwowej, w firmach i instytucjach korzystających ze środków unijnych.

Dlaczego warto?

 • STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

Wykładowcy to praktycy, którzy wszelkie omawiane zagadnienia będą popierać licznymi przykładami z praktyki. Staramy się ograniczać teorię do minimum.

 • SZANUJEMY TWÓJ CZAS:

Zajęcia będą odbywać się zdalnie w czasie synchronicznym na MS Teams. Będą one w większości nagrywane, dzięki czemu możliwa będzie też praca niesynchroniczna, co dla naszych słuchaczy oznacza dużą oszczędność czasu i elastyczność. Zadania wykonasz w dogodnym dla siebie czasie, więc nie martw się, że nie starczy Ci czasu na życie prywatne lub zawodowe. Dodatkowo będziesz miał możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami, którzy będą starali się rozwiązać każdy Twój problem.

 • DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB:

Staramy się być elastyczni i dostosowywać tematykę do potrzeb słuchaczy, w zależności od tego, które treści są dla nich bardziej lub mniej interesujące. Twoje zadowolenie i satysfakcja są dla nas priorytetem!

Plan studiów - I semestr

 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej cz. I: Instytucje i jednostki organizacyjne - 20 h
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej cz. II: Źródła prawa i zasady prawa UE - 20 h
 • Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej - 20 h
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii - 15 h
 • Wymiar sprawiedliwości i ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej -20 h
 • Europejska współpraca terytorialna i transgraniczna w administracji publicznej - 20 h

razem: 115 h

Plan studiów - II semestr

 • Prawo materialne Unii Europejskiej cz. I: Swobody rynku wewnętrznego i europejskie prawo spółek - 20 h
 • Prawo materialne Unii Europejskiej cz. II: Polityka konkurencji - 15 h
 • Projekty i fundusze europejskie -20 h
 • Europejskie prawo administracyjne -10 h
 • Polityka UE w dziedzinie środowiska i ochrony klimatu - 15 h
 • Zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej - 15 h
 • Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej - 15 h

razem: 110 h

Na naszych studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności

Dzięki studiom poznasz:

 • prawo ustrojowe Unii Europejskiej, czyli instytucje i jednostki organizacyjne UE, źródła prawa i zasady prawa UE
 • swobody rynku wewnętrznego europejskie prawo spółek oraz europejskie prawo administracyjne
 • politykę konkurencji w Unii Europejskiej

Dowiesz się co Unia Europejska robi, aby chronić konsumentów, jakie działania UE podejmuje w dziedzinie środowiska i ochrony klimatu, jak UE chroni prawa człowieka, jak wygląda Unijna „dyplomacja” i relacje z innymi krajami.

Jako słuchacz studiów zapoznasz się z projektami i funduszami europejskimi, możliwościami zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej, europejską współpracą terytorialną i transgraniczną w administracji publicznej.

KIEROWNIK STUDIÓW:

pu_pic4-245x245

dr Piotr Uhma

Kierownik studiów.
Doktor prawa, wykładowca akademicki, radca prawny
Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki, Prawa Karnego i Międzynarodowego

Kadra

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców akademickich, praktyków, specjalistów w zakresie integracji europejskiej, aktualnie realizujących projekt Jean Monnet finansowany ze środków UE.

REKRUTACJA 2021/2022

Czas trwania i forma prowadzenia studiów:
Zajęcia odbędą się w okresie październik 2021 – czerwiec 2022 roku, w niektóre soboty i niedzielę – co do zasady w blokach 2 kursy x 5 godzin dydaktycznych danego dnia (godz. 8.15 - 12.00 oraz 12.30-16.15).
W edycji 2021/2022 zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej.

Naszym studentem może zostać osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnego stopnia i kierunku).

Dokumenty

 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line),
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze),
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie,
 • Opłata rekrutacyjna.

Terminy

Termin składania dokumentów
od 2021-06-01 do 2021-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry

Miejsce

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Zdalnie (Ms Teams)

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr

1825 zł

Terminy rat

I rata – do 31 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2022 r.

BUTTON

Kontakt

DZIAŁ DYDAKTYKI, REKRUTACJI I PRAKTYK
SEKCJA DS. REKRUTACJI
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
pokój 31a, parter;
mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;
tel. 12 662 74 80

 

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipe@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 11

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Piotr Uhma
E-mail: piotr.uhma@up.krakow.pl