PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Studia podyplomowe - edycja 2021/2022

Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza na profesjonalne Podyplomowe studia prawa Unii Europejskiej.

17 lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. To okres bezprecedensowego rozwoju oraz konieczność współpracy w ramach skomplikowanej struktury unijnych współzależności. Dynamika wskaźników gospodarczych, wsparcie rolnictwa, poprawa sytuacji na rynku pracy, modernizacja infrastruktury, czy podniesienie jakości edukacji idą w parze z wyzwaniami jeszcze ściślejszej współpracy w wybranych dziedzinach. Unia Europejska zmienia się na naszych oczach, a prawo krajowe przenika się coraz bardziej z rozwiązaniami europejskimi.

W Polsce potrzeba specjalistów znających się na prawie UE, rośnie zapotrzebowanie na ekspertów, którzy zmiany prawne umiejętnie łączą z rozumieniem wyzwań, przed którymi stoi Unia Europejska w nadchodzących latach. Są to między innymi:

 • ochrona życia ludzkiego i źródeł utrzymania w Europie, zdrowia obywateli Unii i stabilności unijnej gospodarki
 • wzmocnienie elementów składowych Europejskiego Zielonego Ładu i ambitniejsze cele w dziedzinie ochrony środowiska i zmian klimatu
 • transformacja cyfrowa, w szczególności w zakresie danych, technologii i infrastruktury
 • pełne wykorzystanie potencjału jednolitego rynku
 • plan odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19
 • zwiększenie roli UE w stosunkach międzynarodowych, zacieśnianie relacji z najbliższymi sąsiadami UE i partnerami na świecie
 • nowe podejście do migracji, kwestie praworządności, praw podstawowych, zwalczanie rasizmu i dyskryminacji

Wszystkie te kwestie są regulowane prawem Unii Europejskiej w ramach przyjętego podziału kompetencji pomiędzy instytucje unijne a władze krajowe.

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Studia podyplomowe z prawa Unii Europejskiej kształcą przyszłych specjalistów w różnych obszarach funkcjonowania UE, a absolwenci studiów będą w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę w swojej pracy zawodowej na różnych stanowiskach i wielu poziomach: w organach samorządu, w administracji państwowej, w firmach i instytucjach korzystających ze środków unijnych.

Studia podyplomowe z prawa UE są także skierowane do praktyki zawodów prawniczych, do pracowników instytucji otoczenia biznesu (izby gospodarcze, izby rzemieślnicze, specjalne strefy ekonomiczne i parki technologiczne), do przedstawicieli sektora pozarządowego, wreszcie do osób które wiążą swoją karierę zawodową z instytucjami unijnymi lub chcą aplikować o stanowiska krajowe wymagające wiedzy i kompetencji w dziedzinie prawa i polityk Unii Europejskiej.

Dlaczego warto?

 • STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

Wykładowcy to praktycy, którzy wszelkie omawiane zagadnienia będą popierać licznymi przykładami z praktyki. Staramy się ograniczać teorię do minimum.

 • SZANUJEMY TWÓJ CZAS:

Zajęcia będą odbywać się zdalnie w czasie synchronicznym na MS Teams. Będą one w większości nagrywane, dzięki czemu możliwa będzie też praca niesynchroniczna, co dla naszych słuchaczy oznacza dużą oszczędność czasu i elastyczność. Zadania wykonasz w dogodnym dla siebie czasie, więc nie martw się, że nie starczy Ci czasu na życie prywatne lub zawodowe. Dodatkowo będziesz miał możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami, którzy będą starali się rozwiązać każdy Twój problem.

 • DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB:

Staramy się być elastyczni i dostosowywać tematykę do potrzeb słuchaczy, w zależności od tego, które treści są dla nich bardziej lub mniej interesujące. Twoje zadowolenie i satysfakcja są dla nas priorytetem!

Plan studiów - I semestr

 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej cz. I: Instytucje i jednostki organizacyjne - 20 h
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej cz. II: Źródła prawa i zasady prawa UE - 20 h
 • Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej - 20 h
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii - 15 h
 • Wymiar sprawiedliwości i ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej -20 h
 • Europejska współpraca terytorialna i transgraniczna w administracji publicznej - 20 h

razem: 115 h

Plan studiów - II semestr

 • Prawo materialne Unii Europejskiej cz. I: Swobody rynku wewnętrznego i europejskie prawo spółek - 20 h
 • Prawo materialne Unii Europejskiej cz. II: Polityka konkurencji - 15 h
 • Projekty i fundusze europejskie -20 h
 • Europejskie prawo administracyjne -10 h
 • Polityka UE w dziedzinie środowiska i ochrony klimatu - 15 h
 • Zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej - 15 h
 • Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej - 15 h

razem: 110 h

Na naszych studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności

Absolwent studiów zostanie wyposażony w gruntowną wiedzę z prawa Unii Europejskiej niezbędną – z uwagi na intensywne zjawisko europeizacji administracji publicznej – przy wykonywaniu zadań administracji publicznej lub ocenie jej działań oraz przydatnej osobom, które są klientami lub działają w imieniu klientów administracji publicznej.

Nasi absolwenci nabędą praktyczną umiejętność prawidłowego stosowania i interpretowania przepisów prawa unijnego oraz uwzględniania regulacji tego prawa w procesie stosowania prawa polskiego.

Słuchacz studiów zapozna się z:

 • prawem ustrojowym Unii Europejskiej,
 • pozna instytucje i jednostki organizacyjne UE, źródła prawa i zasady prawa UE.

KIEROWNIK STUDIÓW:

pu_pic4-245x245

dr Piotr Uhma

Kierownik studiów.
Doktor prawa, wykładowca akademicki, radca prawny
Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki, Prawa Karnego i Międzynarodowego

Kadra

Studia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców akademickich, praktyków, specjalistów w zakresie integracji europejskiej, aktualnie realizujących projekt Jean Monnet finansowany ze środków UE. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej to państwowa uczelnia wyższa o kilkudziesięcioletniej tradycji.

REKRUTACJA 2021/2022

Studia są skierowane do absolwentów prawa, administracji, ekonomii, stosunków międzynarodowych oraz innych osób, które w swojej działalności zawodowej stykają się z problematyką funkcjonowania Unii Europejskiej w wymiarze prawnym i instytucjonalnym.

Przenikanie się porządków prawnych unijnego i polskiego stawia nowe wymagania także i tym specjalistom, którzy zajmują się bardziej specyficznymi zagadnieniami objętymi programem studiów: prawem konkurencji, ochroną konsumenta czy prawem ochrony środowiska. Niewątpliwie program studiów zawiera solidne przygotowanie dla osób planujących karierę w instytucjach Unii Europejskiej oraz dostarcza ugruntowanej wiedzy pracownikom zajmującym się pozyskiwaniem funduszy europejskich.

Warunki przyjęcia:

Ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich) – na dowolnym kierunku.

Dokumenty

 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line),
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze),
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie,
 • Opłata rekrutacyjna.

Terminy

Termin składania dokumentów
od 2021-06-01 do 2021-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry

Miejsce

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Zdalnie (Ms Teams)

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr

1825 zł

Terminy rat

I rata – do 31 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2022 r.

BUTTON

Kontakt

DZIAŁ DYDAKTYKI, REKRUTACJI I PRAKTYK
SEKCJA DS. REKRUTACJI
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
pokój 31a, parter;
mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;
tel. 12 662 74 80

 

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipe@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 11

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Piotr Uhma
E-mail: piotr.uhma@up.krakow.pl