OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE MEDYCZNYM
(INSPEKTOR OCHRONY DANYCH)

Studia podyplomowe - edycja 2021/2022

Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza na profesjonalne studia podyplomowe Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym (Inspektor Ochrony Danych).

Absolwent studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym (Inspektor Ochrony Danych) zdobędzie umiejętności w zakresie sporządzania i prowadzenia dokumentacji, stosowania zasad przetwarzania danych osobowych w rejestrach medycznych, ochrony danych w dokumentacji medycznej. Będzie również posiadał podstawową wiedzę o nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w sektorze medycznym, w tym sztucznej inteligencji (SI), Internecie rzeczy (IoT), zaawansowanych narzędziach diagnostycznych w medycynie spersonalizowanej – w których są wykorzystywane dane osobowe, a wiedza ta jest niezbędna do objęcia ich ochroną. Absolwent zostanie przygotowany nie tylko do pełnienia stanowiska Inspektora Ochrony Danych, ale także do pracy w sektorze medycznym na stanowiskach wymagających wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych (udostępnianiem informacji publicznej, zamówieniami publicznymi, marketingiem, archiwizacją) w tym pełnienia funkcji menedżerskich.

Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym (Inspektor Ochrony Danych) realizowane są w ciągu 2 semestrów, podczas których zgodnie z planem studiów słuchacz odbędzie 230 godzin dydaktycznych.

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Absolwent nabywa wiedzę na temat prawa do prywatności i ochrony medycznych danych osobowych w oparciu o regulacje na poziomie unijnym, konstytucyjnym i ustawowym. Studia podyplomowe adresowane są do osób zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze medycznym: szpitalach, centrach medycznych, ośrodkach zajmujących się zapisem, przetwarzaniem i archiwizacją danych pacjentów, farmaceutyce. Dyplomant będzie miał możliwość uzyskania wiedzy niezbędnej do bycia Administratorem Danych, Inspektorem Ochrony Danych lub jej wykorzystania do pracy w szeroko rozumianej ochronie zdrowia, w tym stworzenia własnych ośrodków leczniczych, badawczych lub laboratoryjnych na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych. Prowadzone zajęcia pozwolą również na zidentyfikowanie i podjęcie odpowiednich działań w związku z niebezpieczeństwami naruszenia ochrony danych osobowych przy zamówieniach publicznych, udostępnianiu informacji publicznej czy przy ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Dlaczego warto?

 • STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

Wykładowcy to praktycy, którzy wszelkie omawiane zagadnienia będą popierać licznymi przykładami z praktyki. Staramy się ograniczać teorię do minimum.

 • SZANUJEMY TWÓJ CZAS:

Zajęcia będą odbywać się zdalnie w czasie synchronicznym na MS Teams. Będą one w większości nagrywane, dzięki czemu możliwa będzie też praca niesynchroniczna, co dla naszych słuchaczy oznacza dużą oszczędność czasu i elastyczność. Zadania wykonasz w dogodnym dla siebie czasie, więc nie martw się, że nie starczy Ci czasu na życie prywatne lub zawodowe. Dodatkowo będziesz miał możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami, którzy będą starali się rozwiązać każdy Twój problem.

 • DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB:

Staramy się być elastyczni i dostosowywać tematykę do potrzeb słuchaczy, w zależności od tego, które treści są dla nich bardziej lub mniej interesujące. Twoje zadowolenie i satysfakcja są dla nas priorytetem!

Plan studiów - I semestr

 • Podstawy ochrony danych osobowych w prawodawstwie unijnym i krajowym;
 • Dobra osobiste w ochronie zdrowia a medyczne dane osobowe;
 • Przetwarzanie i ochrona medycznych danych osobowych w systemie prawa polskiego;
 • Ograniczenia prawa do prywatności wynikające z obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w procesie leczenia;
 • Instytucjonalna ochrona danych osobowych;
 • Dostęp do informacji i jego ograniczenia ( dostęp do informacji publicznej, ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, tajemnice prawnie chronione);
 • Nowe technologie a ochrona medycznych danych osobowych;
 • Ochrona wizerunku- w ujęciu podstawowym, ochrony zdrowia, pacjenta, personelu jednostki medycznej.

Plan studiów - II semestr

 • Zasady przetwarzania danych osobowych w rejestrach medycznych;
 • Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych sektora medycznego;
 • Rodzina norm PN-ISO/IEC 27000;
 • Praktyczne aspekty prowadzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Praktyczne aspekty prowadzenia audytów bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem sektora medycznego;
 • Incydenty bezpieczeństwa informacji;
 • Szacowanie i zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji;
 • Odpowiedzialność za naruszenie prawa do ochrony medycznych danych osobowych;
 • Postępowanie kontrolne

 

Warto wybrać studia podyplomowe

Absolwent otrzyma wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie się pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, a w szczególności będzie potrafił: wybierać i rekomendować optymalne rozwiązania dla zapewnienia ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, będzie mógł współpracować z organami ochrony danych i pełnić funkcję punktu kontaktowego dla organów ochrony danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, a także monitorowaniem przestrzegania obowiązujących przepisów oraz regulacji wewnętrznych administratora.

KIEROWNIK STUDIÓW:

DSC_4651

dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP

Doktor habilitowany nauk prawnych
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego

REKRUTACJA 2021/2022

Studia adresowane są do osób, które:

 • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia na dowolnym kierunku studiów

Dokumenty

 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line),
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze),
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie,
 • Opłata rekrutacyjna.

Terminy

Termin składania dokumentów
od 2021-06-01 do 2021-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry

Miejsce

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Zdalnie (Ms Teams)

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr

1950 zł

Terminy rat

I rata – do 31 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2022 r.

BUTTON

Kontakt

DZIAŁ DYDAKTYKI, REKRUTACJI I PRAKTYK
SEKCJA DS. REKRUTACJI
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
pokój 31a, parter;
mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;
tel. 12 662 74 80

 

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipe@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 11

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP
E-mail: bogdan.fischer@up.krakow.pl