III Konferencja Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania. Sesja Posterowa. Zapraszamy do zapoznania się z (umieszczonymi niżej na niniejszej stronie internetowej) posterami przygotowanymi przez uczestników konferencji, które przedstawiają podstawowe tezy ich wypowiedzi. Dziękujemy wszystkim Prelegentom, którzy zadali sobie trud przygotowania posteru.

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na trzecią już edycję „Konferencji Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania”, organizowanej przez Zespół Badawczy „Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w Nowych Technologiach” Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie, Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UKSW, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Akademię Prawa Nowych Technologii UP. Ubiegłoroczna edycja konferencji zakończyła się sukcesem, brało w niej udział ponad 50 Prelegentów oraz około 250 słuchaczy. Obecnie przygotowana jest publikacja pokonferencyjna obejmująca wypowiedzi znacznej części Prelegentów. Sprawozdanie z konferencji zostało opublikowane w International Review of Law, Computers & Technology.

Komunikat nr 1

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że dodaliśmy program  III Konferencji.  Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią!

Komunikat nr 2

Szanowni Państwo, informujemy, że decyzją Okręgowej Rady Radców Prawnych w Krakowie, osoby wykonujące zawód radcy prawnego otrzymają 34 punkty szkoleniowe za udział w III Konferencji. Zapraszamy serdecznie do udziału.

Komunikat nr 3

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer Polska objęło patronat nad III Konferencją. Wymieniony podmiot jest także wydawcą monografii zawierającej wyniki badań uczestników ubiegłorocznej edycji powyższej konferencji.

TERMIN I MIEJSCE

  • 22 i 23 października 2021 r. (piątek i sobota)
  • wydarzenie odbędzie się online – link do platformy zostanie przesłany przed wydarzeniem na wskazany przez uczestnika adres e-mail

WAŻNE TERMINY

  • 15 września 2021 r. – termin zgłoszeń prelegentów (konieczność przesłania tematu referatu oraz abstraktu)
  • 11 października 2021 r. – podanie programu Konferencji
  • 21 października 2021 r. – termin rejestracji uczestników biernych (słuchaczy konferencji) i termin wpłat opłaty konferencyjnej.
  • 22 i 23 października 2021 r. – termin Konferencji

OPŁATA I PUBLIKACJA

Opłaty

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji w charakterze słuchaczy prosimy uprzejmie o:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego (dostępnego na tej stronie internetowej)
  2. wpłatę opłaty konferencyjnej w kwocie 100 zł brutto na rachunek bankowy o numerze 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, przy czym w tytule przelewu prosimy o wskazanie imienia i nazwiska oraz numeru konferencji DK419. Opłata konferencyjna powinna zostać uiszczona do dnia 14 października 2021 r.
Wpłaty uczestników posłużą pokryciu kosztów druku i wysyłki papierowych zaświadczeń potwierdzających udział w Konferencji oraz kosztów wydania monografii pokonferencyjnej. Wniesienie opłaty konferencyjnej może zostać potwierdzone wystawieniem faktury VAT. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT powinny wskazać ten fakt w formularzu rejestracyjnym.

Publikacja

Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej w wydawnictwie znajdującym się na liście wydawnictw punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Bliższe informacje na temat publikacji pokonferencyjnej zostaną podane w październiku 2021 r.

KONTAKT

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego: apnt@up.krakow.pl

Kontakt do Przewodniczącego: bogdan.fischer@up.krakow.pl

Facebook: www.facebook.com/APNTUP 

ORGANIZATORZY I PARTNERZY