Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na trzecią już edycję „Konferencji Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania”, organizowanej przez Zespół Badawczy „Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w Nowych Technologiach” Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie, Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UKSW, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Akademię Prawa Nowych Technologii UP. Ubiegłoroczna edycja konferencji zakończyła się sukcesem, brało w niej udział ponad 50 Prelegentów oraz około 250 słuchaczy. Obecnie przygotowana jest publikacja pokonferencyjna obejmująca wypowiedzi znacznej części Prelegentów. Sprawozdanie z konferencji zostało opublikowane w International Review of Law, Computers & Technology.

Tegoroczna konferencja odbędzie się w sposób zdalny w dniach 22 i 23 października 2021 r. W jej ramach planowany jest także panel międzynarodowy z udziałem gości zagranicznych oraz tzw. konferencja posterowa (szczegóły zostaną podane w później). Zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane nowymi technologiami. Rejestracja na konferencję będzie możliwa w najbliższym czasie za pośrednictwem formularza zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej.

Komitet Organizacyjny Konferencji

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że dodaliśmy program "III Konferencji Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania".

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią!

TERMIN I MIEJSCE

  • 22 i 23 października 2021 r. (piątek i sobota)
  • wydarzenie odbędzie się online – link do platformy zostanie przesłany przed wydarzeniem na wskazany przez uczestnika adres e-mail

WAŻNE TERMINY

  • 15 września 2021 r. – termin zgłoszeń prelegentów (konieczność przesłania tematu referatu oraz abstraktu)
  • 11 października 2021 r. – podanie programu Konferencji
  • 20 października 2021 r. – termin rejestracji uczestników biernych (słuchaczy konferencji) i termin wpłat opłaty konferencyjnej.
  • 22 i 23 października 2021 r. – termin Konferencji

OPŁATA I PUBLIKACJA

Opłaty

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji w charakterze słuchaczy prosimy uprzejmie o:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego (dostępnego na tej stronie internetowej)
  2. wpłatę opłaty konferencyjnej w kwocie 100 zł brutto na rachunek bankowy o numerze 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, przy czym w tytule przelewu prosimy o wskazanie imienia i nazwiska oraz numeru konferencji DK419. Opłata konferencyjna powinna zostać uiszczona do dnia 14 października 2021 r.
Wpłaty uczestników posłużą pokryciu kosztów druku i wysyłki papierowych zaświadczeń potwierdzających udział w Konferencji oraz kosztów wydania monografii pokonferencyjnej. Wniesienie opłaty konferencyjnej może zostać potwierdzone wystawieniem faktury VAT. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT powinny wskazać ten fakt w formularzu rejestracyjnym.

Publikacja

Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej w wydawnictwie znajdującym się na liście wydawnictw punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Bliższe informacje na temat publikacji pokonferencyjnej zostaną podane w październiku 2021 r.

KONTAKT

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego: apnt@up.krakow.pl

Kontakt do Przewodniczącego: bogdan.fischer@up.krakow.pl

Facebook: www.facebook.com/APNTUP 

ORGANIZATORZY I PARTNERZY