IV Konferencja Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja.
Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania.

Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa na czwartą już edycję „Konferencji Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania”, organizowanej przez Zespół Badawczy „Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w Nowych Technologiach” Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UKSW, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Akademię Prawa Nowych Technologii UP, zaś partnerem wydarzenia jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Ubiegłoroczna edycja konferencji zakończyła się sukcesem, brało w niej udział kilkudziesięciu Prelegentów (w tym przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych, w tym Goście z Ukrainy, Niemiec, Austrii, Grecji, Czech czy Litwy) oraz liczne grono słuchaczy. Obecnie przygotowana jest publikacja pokonferencyjna obejmująca wypowiedzi znacznej części Prelegentów. Tegoroczna konferencja odbędzie się w sposób zdalny w dniach 21 i 22 października 2022 r. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane nowymi technologiami. Rejestracja na konferencję jest możliwa za pośrednictwem formularza zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej
Komitet Organizacyjny Konferencji

ORGANIZATORZY

Partnerzy

TERMIN I MIEJSCE

  • 21 i 22 października 2022 r. (piątek i sobota)
  • Wydarzenie odbędzie się online – link do platformy zostanie przesłany przed wydarzeniem na wskazany przez uczestnika adres e-mail.

WAŻNE TERMINY

  • 31 sierpnia 2022 r. – termin zgłoszeń prelegentów (konieczność przesłania tematu referatu oraz abstraktu)
  • 10 października 2022 r. – orientacyjny termin publikacji programu Konferencji
  • 20 października 2022 r. – termin rejestracji uczestników biernych (słuchaczy konferencji) i termin wpłat opłaty konferencyjnej.
  • 21 i 22 października 2022 r. – termin Konferencji.

OPŁATA I PUBLIKACJA

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w Konferencji (zarówno czynnym, jak i biernym) do wypełnienia formularza on line

FORMULARZ  REJESTRACJI

Warunkiem udziału w Konferencji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej.

Wysokość tej opłaty wynosi 150 zł brutto, a zgromadzone w ten sposób środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji konferencji oraz kosztów związanych z wydaniem publikacji pokonferencyjnej. Dane do przelewu zostaną podane we wrześniu 2022 r.

Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie monografii obejmującej opracowania przesłane przez Prelegentów. Publikacja nastąpi w wydawnictwie znajdującym się na liście wydawnictw punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Bliższe informacje na temat publikacji pokonferencyjnej zostaną podane w październiku 2022 r.

Jednocześnie z radością informujemy, że rezultatem drugiej edycji konferencji (II Konferencja Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania, która miała miejsce w dniach 21 i 22 października 2020 r.) jest monografia pt. Prawo Sztucznej Inteligencji i Nowych Technologii, pod red. prof. Bogdana Fischera, prof. Marka Świerczyńskiego i dr Adama Pązika, która ukazała się w grudniu 2021 r. w wydawnictwie Wolters Kluwer Polska.”

KONTAKT

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego: apnt@up.krakow.pl

Kontakt do Przewodniczącego: bogdan.fischer@up.krakow.pl

Facebook: www.facebook.com/APNTUP 

ORGANIZATORZY I PARTNERZY