dr Paweł Nowak

Doktor nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Nauczyciel akademicki, teoretyk i praktyk gospodarczy. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany przez Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) na podstawie pracy pt. „Ograniczanie niepewności konsumenta poprzez sygnalizowanie jakości produktu” w 2007 r. Wcześniej zatrudniony w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a od 2008 r. związany  z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: polityka i modele ochrony konsumenta, bezpieczeństwo konsumenta, prawa konsumenta, rynki finansowe, konsumpcja i oszczędności gospodarstw domowych,  teorie decyzji, innowacyjna gospodarka

Zajęcia: mikro i makroekonomia, międzynarodowe transakcje gospodarcze, międzynarodowe stosunki gospodarcze, bezpieczeństwo konsumenta we współczesnej gospodarce rynkowej, polityka gospodarcza i społeczna, negocjacje i mediacje

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Nowak P., Bezpieczeństwo ekonomiczne konsumenta na rynkach usług finansowych [w:] Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa. (red.) A. Piędel, J. Romankiewicz, A. Żebrowski, Seria monograficzna nr 2, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Warszawie /Wydział Zamiejscowy w Nisku, Nisko 2016, s. 332-340.
- Nowak P., Rola wydatków na B+R w systemie innowacji w kontekście ekonomii umiaru [w:] Ekonomia umiaru - realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, (red.) J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 371-386.
- Nowak P., Rola instytucji państwowych w realizacji polityki konsumenckiej w Polsce, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr 21/2016, 2016, s. 146-159.
- Nowak P., Gwarancje komercyjne jako narzędzie ochrony konsumenta, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 30(4), 2016, s. 198-210.