dr Magdalena Makieła

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki, Prawa Karnego i Międzynarodowego

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Harvard University Extension School, doktor nauk prawnych, specjalizacja prawo międzynarodowe publiczne. Praca doktorska nt. „Ekstradycja, dostarczenie do Międzynarodowego Trybunału Karnego, przekazanie w ramach europejskiego nakazu aresztowania”, promotor prof. dr hab. Kazimierz Lankosz. Praca obroniona w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński.

Adwokat, arbiter, mediator specjalizujący się w sprawach gospodarczych, wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów. Szkoleniowiec z zakresu mediacji gospodarczej. Wpisana na listy mediatorów m.in. Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Krakowie i listę arbitrów Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo – Handlowej  w Krakowie. Właściciel Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Odznaczona odznaką honorową Polskiego Czerwonego Krzyża za działalność na rzecz PCK.

Członek m.in. ECBA, EFCL, Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy PCK MZO w Krakowie.

Obszar zainteresowań naukowych: Międzynarodowe prawo karne (ekstradycja i europejski nakaz aresztowania), prawo karne gospodarcze, alternatywne metody rozwiązywania sporów, arbitraż i mediacja, ADR, przedsiębiorczość.

Prowadzone zajęcia: prawo karne