dr hab. prof. UP Andrzej Madera

Doktor habilitowany
Profesor nadzwyczajny
Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego

Jestem z wykształcenia prawnikiem i politologiem, ale także aktywnym działaczem gospodarczym. Urodziłem się 19 lutego 1969r. w Zabratówce.W latach 1998-2001 byłem ekspertem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Kolegium ds. Służb Specjalnych, a w latach 2004-2008 wykładowcą Higher School of Commerce and International Finance. Między 2005r., a 2013 r. sprawowałem funkcję Prezesa Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa Centrum. W latach 2013-2016 byłem też Kierownikiem Katedry Prawa i Administracji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jestem także współzałożycielem i redaktorem naczelnym „Rocznika Wschodniego” oraz autorem podręczników, skryptów, monografii, a także ponad 100 artykułów opublikowanych w kraju i zagranicą.

- Madera A., Studium analityczne. Prawo geologiczne i górnicze, Kraków, 2015.
- Madera A., Sejmowe komisje śledcze. Polskie tradycje i doświadczenia współczesne, Toruń, 2011.
- Madera A., Współczesna prawica polska. Inspiracje ideowe i działalność polityczna, Warszawa, 2010.
- Madera A., Komisje śledcze w Polsce, Kraków-Rzeszów, 2008.
- Madera A., Polska polityka zagraniczna – Europa Środkowo-Wschodnia 1989-2003, Rzeszów, 2003.
- Madera A., Na drodze do niepodległości. Słowacki system polityczny w okresie transformacji, Rzeszów, 2001.
- Madera A., Ukraina na rozdrożu. Miedzy Rosją a Europą, Rzeszów, 2000.
- Madera A., A my ostali w Kazachstanie, Rzeszów, 1994.
- Madera A., Na bocznych drogach Europy – Polacy na Ukrainie, Rzeszów, 1994.