dr Wojciech Maciejewski

Doktor nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych

W 2013 r. obroniłem doktorat na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od 2016 roku moim podstawowym miejscem pracy jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: teorie decyzji, procesy decyzyjne, przedsiębiorczość, edukacja ekonomiczna, mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia społeczna

Zajęcia: Fundraising, Podstawy komunikacji społecznej, Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości, Strategiczne gry biznesowe

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Murzyn D., Czyżewska M., Lupa-Wójcik I., Maciejewski W., „Innovative Social Entrepreneurship with Youth Engagement : Needs Analysis in Poland, Italy, North Macedonia and Jordan” Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020
- Pach J., Śliwa R., Maciejewski W. (red)., „Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko” CeDeWu, Warszawa 2019
- Madej M., Faron A., Maciejewski W., E-learning w dydaktyce szkoły wyższej, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2016

- Pendziwiatr P., Karcz D., Maciejewski W., „Świadomość społeczno-ekonomiczna w odniesieniu do produktów z certyfikatem Sprawiedliwego Handlu na przykładzie studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”, W: Radomska E., Pach J., Nowak P. (red.), „Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna: w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych”, CeDeWu, Warszawa 2021
- Szyja P., Maciejewski W., „Kształcenie praktyczne w uczelniach wyższych w ocenie studentów kierunku ekonomia Społeczna”, Przedsiębiorczość - Edukacja. - 2020, Vol. 16, nr 2, s. 128-140
- Maciejewski W., „Innowacje, dochód, edukacja - analiza przestrzenna Polski”, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2019, Vol. 33, nr 3, s. 7-16
- Maciejewski W., „Postrzeganie a realizowanie współpracy w oparciu o dylemat więźnia na przykładzie gry realizowanej wśród studentów”, W: Kukowska K., Skiba M., Skolik S., (red.), „Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych, gospodarczych w zarządzaniu organizacjami”, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019
- Maciejewski W., Kordecki W., A method decision assigning a global preference index Operation Research and Decisions, Wrocław 2017
- Maciejewski W. Faron A., Strategiczne decyzje przedsiębiorców w sektorze MŚP – metody i trudności procesu decyzyjnego w: Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości – badania i analizy część 1, red. Wypych M., Trippner P., „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, tom XVII, Zeszyt 9, Część 1, Warszawa-Łódź, 2016
- Faron A., Maciejewski W., Strategiczne decyzje przedsiębiorców w sektorze MŚP – metody i trudności procesu decyzyjnego w: Przedsiębiorcze kształcenie wyższe, a oczekiwania studentów – wyniki badania studentów wybranej uczelni ekonomicznej – badania i analizy część 2, red. Sułkowski Ł., Sobocka-Szczapa H., Prysiński Ł., „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, tom XVII, Zeszyt 9, Część 1, Warszawa-Łódź, 2016
- Maciejewski W. Balcerzyk R., Przywództwo – aspekt teoretyczny, w: Zbornik vedencyk a odbrornych prac, Doc. Ing. Jozef Putteru, CSc (red.) Akademia ozbrojenych sil ge. M. R. Stefanika. Liptowski Mikulasz, Słowacja 2016
- Maciejewski W., Balcerzyk R., Wpływ informacji w środkach masowego przekazu na postrzeganie bezpieczeństwa, w: Zbornik vedencyk a odbrornych prac, Doc. Ing. Jozef Putteru, CSc (red.) Akademia ozbrojenych sil ge. M. R. Stefanika. Liptowski Mikulasz, Słowacja 2016