KRYMINALISTYKA I PSYCHOLOGIA KRYMINALISTYCZNA

Studia podyplomowe - edycja 2021/2022

Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza na profesjonalne studia podyplomowe Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna.

Celem studiów podyplomowych z Kryminalistyki i Psychologii Kryminalistycznej jest przekazanie wiedzy dotyczącej kryminalistyki, prawa karnego procesu karnego, psychologii kryminalistycznej, szeroko pojętej identyfikacji sprawców przestępstw, pozostawionych po nich śladów, metodyki i taktyki przeprowadzania czynności procesowo-kryminalistycznych na miejscu zdarzenia i poza miejscem. Ponadto przekazania wiedzy na temat możliwości zastosowanych metod, sposobów i środków wypracowanych przez kryminalistykę, a mogących mieć zastosowanie w pracy wielu instytucji i służb, takich jak: Prokuratura, Sądy, Adwokatura, Kancelarie Radców Prawnych, Policja, Żandarmeria Wojskowa, CBA, ABW, Służba Więzienna, Straż Graniczna, Straż Miejska, pracujący w firmach ubezpieczeniowych, jako dziennikarze śledczy, ochrona osób i mienia, praca detektywa itp.

Dlaczego powinieneś wybrać ten kierunek?

Studia są adresowane do absolwentów wyższych uczelni, pracujących lub pragnących podjąć pracę w różnych komórkach wyżej przykładowo wymienionych instytucji, służb. Wiedza zdobyta będzie owocna dla jednych w szeroko pojętym bezpieczeństwie, a więc zapobieganiu przestępstw, dla innych absolwentów nabyte kompetencje pomogą wykryć sprawcę zdarzenia, zidentyfikować go, przeprowadzić dowodzenie, aby następnie można było wydać wyrok skazujący lub uniewinniający.

Absolwenci znacząco poszerzą wiedzę z zakresu psychologii kryminalistycznej, profilowania kryminologicznego, modus operandi sprawców przestępstw, wersji kryminalistycznej itp.

Dlaczego warto?

 • STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

Wykładowcy to praktycy, którzy wszelkie omawiane zagadnienia będą popierać licznymi przykładami z praktyki. Staramy się ograniczać teorię do minimum.

 • SZANUJEMY TWÓJ CZAS:

Zajęcia będą odbywać się zdalnie w czasie synchronicznym na MS Teams. Będą one w większości nagrywane, dzięki czemu możliwa będzie też praca niesynchroniczna, co dla naszych słuchaczy oznacza dużą oszczędność czasu i elastyczność. Zadania wykonasz w dogodnym dla siebie czasie, więc nie martw się, że nie starczy Ci czasu na życie prywatne lub zawodowe. Dodatkowo będziesz miał możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami, którzy będą starali się rozwiązać każdy Twój problem.

 • DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB:

Staramy się być elastyczni i dostosowywać tematykę do potrzeb słuchaczy, w zależności od tego, które treści są dla nich bardziej lub mniej interesujące. Twoje zadowolenie i satysfakcja są dla nas priorytetem!

Plan studiów - I semestr

 • Kryminalistyka w grupie nauk penalnych. Identyfikacja śladów, osób rzeczy, zwłok - 10 h
 • Prawna problematyka dowodów - 10 h
 • Wybrane zagadnienia prawa karnego - 20 h
 • Wersja kryminalistyczna. Modus operandi i alibi - 10 h
 • Czynności procesowo-kryminalistyczne - 10 h
 • Czynności operacyjno-rozpoznawcze a proces karny - 10 h
 • Oględziny miejsca zdarzenia - 15 h

razem: 85 h

Plan studiów - II semestr

 • Niekonwencjonalne metody śledcze - 10 h
 • Wykrywacz kłamstw a wariograf / Profilowanie nieznanych sprawców /
  Przesłuchanie świadka, podejrzanego, oskarżonego, biegłego, dziecka, osób w
  podeszłym wieku / Przesłuchanie świadka incognito - 30 h
 • Świadek koronny / Okazanie / Przeszukanie - 30 h
 • Eksperyment procesowo- kryminalistyczny / Konfrontacja / Wizja lokalna / Psychologia kryminalistyczna / Pułapki kryminalistyczne / Ekspertyzy kryminalistyczne: antropologiczna, daktyloskopijna, osmologiczna, mechanoskopijna broni palnej, pismoznawcza, wariograficzna, medyczno-sądowa, psychologiczna, fonoskopijna - 30 h
 • Środki przymusu w taktyce kryminalistycznej -10 h

razem: 110 h

Profesjonalna kadra prawników i praktyków

Mocną stroną studiów podyplomowych z Kryminalistyki i Psychologii Kryminalistycznej jest fakt prowadzenia wykładów przez profesjonalnych prawników oraz praktyków, którzy na co dzień rozwiązują wiele szeroko pojętych „zagadek kryminalnych”, prowadzą wykłady z kryminalistyki, psychologii kryminalistycznej, prawa karnego, prowadzą badania naukowe dotyczące jakości czynności kryminalistycznych czy wpływu np. oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców przestępstw, strzegą bezpieczeństwa, identyfikują sprawców przestępstw, pracują w laboratoriach kryminalistycznych Policji, nadzorują pracę grupy oględzinowej.

KADRA PRAKTYKÓW

juszka_k

dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP

Kierownik studiów.
Doktor habilitowany nauk prawnych
Profesor nadzwyczajny
Kierownik Katedry Kryminalistyki, Prawa Karnego i Międzynarodowego
Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii

REKRUTACJA 2021/2022

Studia są adresowane do absolwentów wyższych uczelni, pracujących lub pragnących podjąć pracę w różnych komórkach wyżej przykładowo wymienionych instytucji, służb.

Wiedza zdobyta będzie owocna dla jednych w szeroko pojętym bezpieczeństwie, a więc zapobieganiu przestępstw, dla innych absolwentów nabyte kompetencje pomogą wykryć sprawcę zdarzenia, zidentyfikować go, przeprowadzić dowodzenie, aby następnie można było wydać wyrok skazujący lub uniewinniający.

Absolwenci znacząco poszerzą wiedzę z zakresu psychologii kryminalistycznej, profilowania kryminologicznego, modus operandi sprawców przestępstw, wersji kryminalistycznej itp.

Dokumenty

 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line),
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze),
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie,
 • Opłata rekrutacyjna.

Terminy

Termin składania dokumentów
do 2021-10-18
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry

Miejsce

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Zdalnie (Ms Teams)

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Czesne - opłata za semestr

1700 zł

Terminy rat

I rata – do 31 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2022 r.

BUTTON

Kontakt

DZIAŁ DYDAKTYKI, REKRUTACJI I PRAKTYK
SEKCJA DS. REKRUTACJI
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
pokój 31a, parter;
mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;
tel. 12 662 74 80

 

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipe@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 11

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP
E-mail: kazimiera.juszka@up.krakow.pl