dr Urszula Kosielińska-Grabowska

Doktor nauk prawnych w zakresie teoria i filozofia prawa
Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego

Praca doktorska pt. Pewność prawa i jej przejawy w sferze stosowania prawa obroniona w roku 2011 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obszar badań naukowych obejmuje przede wszystkim realizm prawniczy, ze szczególnym uwzględnieniem realizmu skandynawskiego, teorię legislacji, tworzenie prawa w systemach prawa stanowionego, zagadnienia związane z pojęciem prawa, głównie jego pewności a także bioetykę, w tym problematykę transhumanizamu oraz zagadnienia związane z odpowiedzialnością.

Prowadzone zajęcia:

  • Wstęp do prawoznawstwa
  • Legislacja i techniki legislacyjne
  • Polityka prawa

Laureatka konkursu Miniatura 2 - Międzynarodowa krytyka realizmu prawnego AlfaRossa w świetle źródeł (2019)

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- The Impact of Hans Kelsen’s Pure Theory on Alf Ross’s Ideas A Case of Scientific Plagiarism, w: Die Reine Rechtslehre auf dem Prüfstand. Hans Kelsen's Pure Theory Of Law: Conceptions And Misconceptions, red. Jestaedt M., Poscher R., Kammerhofer J., Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2020

- Opałek and Ross on Directives and Norms: A Comparative Study, Review of Central and East European Law, 45 (2020) 299-313

- Rozwój neuronauk a bezpieczeństwo w: Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego na początku XXI wieku, red. P. Swoboda, A. Warchoł, Awalon, Kraków, 2019

- Współredaktor książki: Bezpieczeństwo Państwa. Służby Specjalne. Działania. Niekonwencjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, 2019

- Odpowiedzialność udoskonalonego lekarza, (współautor – Justyna Holocher) Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM Kraków, 2020 (przyjęty do publikacji)

- Teza o bezprawności ustawowej w konstytucyjnym państwie prawa, (A. Grabowski – współautor) w: Demokracja, teoria prawa, sądownictwo konstytucyjne, Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji 50-lecia pracy zawodowej, Aleksandrowicz M., Andruszkiewicz M., Breczko A., Oliwniak S. (red.), Temida2, Białystok 2018), s. 271-282

- Klauzule generalne jako zagrożenie bezpieczeństwa prawnego, w: Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Piędel A., Pomiankiewicz J., Powęska M., Żebrowski A. (red.) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Nisku, Nisko 2018

- Demokracja. Wolność. Bezpieczeństwo. Ujęcie Alfa Rossa, w: Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku, Piędel A., Pomiankiewicz J. Powęska M., Żebrowski A. (red.) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Nisku, Nisko 2017), s. 104-116

- Przewidywalność treści prawa czyli pragmatyczna pewność interpretacji tekstu prawnego jako element bezpieczeństwa prawnego, w: Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, Piędel A., Pomiankiewicz J., Żebrowski A. (red.) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie,. Wydział Zamiejscowy w Nisku, Nisko 2016, s. 412–420