dr hab. prof. UP Leszek Korzeniowski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Doctor Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Grigoria Skorowody
w Pereyesławiu Chmielnickim (Ukraina, 2015); Doctor Honoris Causa Państwowego Instytutu Polityki Rodzinnej i Młodzieżowej Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy (2014); Członek zagraniczny Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (2009); docent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja, 2008);  Honorowy Obywatel Miasta Fromborka (1969).

Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY (od 2000 r.)

Zainteresowania naukowe: nauki o bezpieczeństwie (securitologia) w dziedzinie nauk społecznych oraz nauki o zarządzaniu w dziedzinie nauk ekonomicznych, społeczno-psychologiczne aspekty menedżmentu, bezpieczeństwa cywilnego, funkcjonowania firm w warunkach ryzyka, wywiadu gospodarczego oraz zarządzania bezpieczeństwem

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- Korzeniowski L., Podstawy nauk o bezpieczeństwie (2012, 2017).
- Korzeniowski L., Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych (2008, 2016).
- Korzeniowski L., Zarządzanie w turystyce (współautor, 2015).
- Korzeniowski L., Безпека життедiяльностi - секюритологiя (Ukraina, współautor 2010, 2012).
- Korzeniowski L., Podstawy zarządzania organizacjami (2011).
- Korzeniowski L., Informačná bezpečnosť podnikania (Słowacja, 2010).
- Korzeniowski L., Menedżment. Podstawy zarządzania (2003, 2005, 2010).
- Korzeniowski L., Administrowanie bezpieczeństwem. Program kształcenia w wyższej szkole zawodowej - przedmioty specjalizacyjne (2005).
- Korzeniowski L., Bezpieczeństwo europejskie. Program kształcenia w wyższej szkole zawodowej – specjalizacja na kierunku: Europeistyka (2005).
- Korzeniowski L., Wywiad gospodarczy. Historia i współczesność (współautor 2005).
- Korzeniowski L., Zarządzanie bezpieczeństwem. Program kształcenia w szkole wyższej - przedmioty specjalizacyjne (2004).
- Korzeniowski L., Podnikateľské riziko (Słowacja, współautor 2002).
- Korzeniowski L., Ryzyko przedsiębiorcy. Wywiad gospodarczy (współautor 2002).
- Korzeniowski L., Firma w warunkach ryzyka gospodarczego (2001, 2002).
- Korzeniowski L., Kształcenie pracowników ochrony. Założenia programowe (2001).