III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA W RAMACH WSPÓŁPRACY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ

Samorząd terytorialny

wobec procesów centralistycznych

Perspektywa polska i międzynarodowa

 

Kraków, 30-31 maja 2019 r.

 

30-31 maja  (czwartek – piątek)

Aula im. W. Danka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

ul. Podchorążych 2, Kraków

 

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

ORGANIZATORZY:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • FRDL –Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie
 • Odeska Narodowa Akademia Łączności im. A.S. Popowa, Ukraina
 • Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina
 • Związek Ukraińskich Prawników, Ukraina

 

RADA NAUKOWA:

 • prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Przewodniczący Rady Naukowej
 • prof. Wasyl Kostytski, Kijowski Uniwersytet Narodowy –Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
 • prof. Lolita Zakharchenko, Odeska Narodowa Akademia Łączności im. A.S. Popowa
 • prof. Vadym Zakharchenko, Narodowa Akademia Morska Odessa
 • prof. Olena Kniazieva, Odeska Narodowa Akademia Łączności im. A.S. Popowa
 • prof. Anhelina Petrashevska, Odeska Narodowa Akademia Łączności im. A.S. Popowa
 • prof. Mykola Zhurba, Ługański Regionalny Instytut Podyplomowej Edukacji Pedagogiczne
 • prof. Nalywajko Larysa Romaniwna, Uniwersytet Państwowy w Dniepropietrowsku
 • prof. Jacek Sroka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. Andrzej Kozera, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. Bogdan Dolnicki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. Sylwester Wróbel, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. Marek Barański, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr doc. Szapowal Walerij Dmytrowycz, Uniwersytet Narodowy im. M. Ostrogradskiego w Krzemieńcu
 • dr doc. Lysenko Ołeksandr Mykołajewic, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Ekonomii i Zarządzania w Czerkasach
 • dr Nataliia Bak, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza
 • dr hab. Marcin Zawicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. prof. UP Walery Okulicz-Kozaryn, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. prof. Inga Kawka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. prof. UP Janina Pach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. prof. UP Piotr Tusiński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • dr Joanna Podgórska-Rykała (IPAiE, UP w Krakowie) – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • dr Beata Pawlica (IPAiE, UP w Krakowie) – Sekretarz Konferencji
 • dr Jarosław Gapanowych (Odeska Narodowa Akademia Łączności im. A.S. Popowa)
 • mgr Paweł Ostachowski (IPAiE, UP w Krakowie, Parlament Doktorantów UP)
 • mgr Anatol Władyka (FRDL –Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie)
 • Artur Powroźnik (Koło Naukowe Studentów Instytutu Politologii, UP w Krakowie)
 • Artur Lechowicz (Koło Naukowe Studentów Instytutu Politologii, UP w Krakowie)

CZWARTEK – 30 MAJA 2019

 

8.00-8.30 REJESTRACJA Hol główny (Audytorium im. Danka)
 

8.30-8.45

Oficjalne otwarcie obrad Prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki 

Dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii

Przemówienia reprezentantów partnerskich instytucji Dr Ewa Radomska

Fundacja PRO UNIVERSITATIS

Ludwik Węgrzyn

Związek Powiatów Polskich

Dr Adrian Gorgosz

AT Wydawnictwo

8.45-10.30 Wykład wprowadzający Sędzia Jerzy Stępień

Były Prezes TK, sędzia w stanie spoczynku

10.30-10.45 Przerwa kawowa Hol główny (Audytorium im. Danka)
 

 

10.45-12.30

Panel dyskusyjny z udziałem samorządowców z Ukrainy i Polski, w tym przewodniczących ukraińskich gromad terytorialnych:

·   Volochii Mykola (Dzwyniackiej)

·   Popovych Volodymyr (Łanczynskiej)

·   Dovirak Ihor (Peczeniżenskiej)

·   Dudar Ivan (Koczubeiwskiej)

oraz organów wykonawczych polskich gmin i powiatów:

·   Krzysztof Wołos (Wójt Wielkiej Wsi)

·   Andrzej Uryga (Starosta Powiatu Chrzanowskiego)

·   Janusz Chwierut (Prezydent Miasta Oświęcim)

Moderator:

dr Cezary Trutkowski

Prezes Zarządu

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

12.30– 13.00 Przerwa obiadowa Hol główny (Audytorium im. Danka)
SESJA I PLENARNA (Audytorium im. Danka)
 

 

 

 

13.00-15.00

Międzynarodowy wymiar reformy samorządowej na Ukrainie Dr Igor Ksenicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej Dr Emilia Kalitta

Sopocka Szkoła Wyższa

Ustrój miast stołecznych na Białorusi, Ukrainie i Mołdawii. Analiza porównawcza Dr hab. Rafał Czachor

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Recentralizacja w nauce prawa administracyjnego Dr hab. Grzegorz Krawiec

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Decentralizacja i centralizacja jako wartości konstytucyjne – aspekt samorządowy Dr Zbigniew Gromek

Uniwersytet Warszawski

Społeczne oceny decentralizacji, samorządności i partycypacji w okresie wyborów samorządowych 2018 r. Dr Ryszard Kozioł

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Procesy centralizacyjne w Polsce od 2015 roku –„zamach na samorząd” czy uzasadniona korekta? Dr hab. Lucyna Rajca

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Nowoutworzone gromady w Ukrainie: status prawny versus opinia publiczna Doc. Nazar Hlynskyy

Uniwersytet Narodowy "Politechnika Lwowska"

Władza centralna versus lokalna w Polsce po 2015 r. Kwestie prawne Prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Liliana Podwika

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Samorząd lokalny jako odrębna gałąź władzy ludowej: Monteskiusz i współczesne problemy modelowania władzy Prof. dr hab. Wasyl W. Kostytsky

Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Szewczenki

15.00-15.30 Przerwa kawowa Hol główny (Audytorium im. Danka)
SESJA II PLENARNA (Audytorium im. Danka)
 

 

15.30-17.30

Poziomowanie i szczeblowanie w samorządzie terytorialnym a decentralizacja (historia, doktryna, rozwiązania ustrojowo-prawne) Prof. dr hab. Piotr Tusiński

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Europeizacja polskiego samorządu terytorialnego Dr hab. prof. UP Inga Kawka

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Wybrane aspekty samodzielności finansowej JST na poziomie gmin Dr Paweł Mrowiec

Wyższa Szkoła  Finansów i  Prawa w Bielsku-Białej

Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice

Rola komisji skarg, wniosków i petycji w działalności kontrolnej rady Dr Dorota Fleszer

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Bezpieczeństwo informacji w polskim samorządzie terytorialnym na tle procesu ujednolicania systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej (RODO) Dr Łukasz Wojciechowski

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Funkcjonowanie organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych gmin na przykładzie wybranych gmin województwa opolskiego Dr Anna Bohdan

Politechnika Opolska

 

Polityka oświatowa miasta Opola a stereotypy zawodowe. Analiza wybranych dokumentów Dr Anna Rajchel

Politechnika Opolska

Rozwój instytucji demokracji partycypacyjnej w polskim samorządzie terytorialnym w aspekcie decentralizacji administracji publicznej Dr Przemysław Baciak

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Decentralizacja władzy w Ukrainie: pierwsze kroki i perspektywy dalszego zapewnienia konstytucji Prof. dr hab. Oleg Vladimirovich Martselyak

Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Szewczenki

Samorządy lokalny jako wartość społeczna Prof. dr hab. Svetlana Vasylivna Bobrovnik

Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Szewczenki

17.30-17.45 DYSKUSJA
19.00-22.00 Kolacja w Restauracji FOLK adres: ul. Piastowska 22, Kraków

 

PIĄTEK – 31 MAJA

 

8.30-9.00 REJESTRACJA Hol główny (Audytorium im. Danka)
SESJA III PLENARNA (Audytorium im. Danka)
 

 

 

 

 

9.00-11.00

Decentralizacja władzy jako priorytet demokratycznej modernizacji systemu zarządzania publicznego w Ukrainie Dr hab. Larysa Novak-Kalyayeva

Lwowski Regionalny Instytut Zarzadzania przy Prezydencie Ukrainy

Konstytucyjna pozycja samorządu terytorialnego w Polsce w perspektywie zjawisk decentralizacji i (re)centralizacji Dr hab. Dominik Sieklucki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zarządzanie usługami komunalnymi w jednostkach samorządu terytorialnego Dr Tadeusz Jakub Chruściel

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Kto nie głosuje w wyborach samorządowych? Próba charakterystyki Mgr Anna Robak

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Problematyka zmian w statutach jednostek samorządu terytorialnego Mgr Bartosz Żak

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Spór o formułę zasady dwukadencyjności wójta podczas prac nad nowelizacją Kodeksu wyborczego z 11 stycznia 2018 r. Dr Magdalena Gurdek

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Centralizacja procesów informacyjnych i informatyzacyjnych  w działalności administracji publicznej Dr Krystyna Celarek

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Pozycja organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego wobec podjęcia uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania Mgr Tomasz Kosicki

Uniwersytet Gdański

Dopuszczalność i zakres przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń Mgr Dawid Chaba

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

11.00-11.15 DYSKUSJA  
11.15-11.45 Przerwa kawowa Hol główny (Audytorium im. Danka)
SESJA IV PLENARNA (Audytorium im. Danka)
 

 

11.45-13.45

Odrodzenie samorządu terytorialnego w okresie międzywojennym Damian Labuda

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wpływ kultury politycznej na proces funkcjonowania demokracji w Polsce w latach 2006-2018 Dr Marek Tyrała

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Referenda lokalne - decyzje ogólnokrajowe. Jak obywatele korzystają z dostępnych form demokracji bezpośredniej, by osiągnąć partykularne cele regionalne? Mgr Dominika Marczak

Uniwersytet Łódzki

Proces przeobrażeń strukturalnych gmin podmiejskich w Polsce Mgr Iwona Bachórz

Uniwersytet Rzeszowski

Wybrane tendencje centralistyczne i decentralistyczne w ostatnich dziesięcioleciach funkcjonowania angielskiego samorządu terytorialnego Mgr Adrian Misiejko

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zakres kontroli projektów unijnych w samorządzie terytorialnym przez organ dotujący Dr Marcin Kępa

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Próby reorganizacji nadzoru budowlanego w Polsce na przestrzeni lat 2006-2018 jako przykład mechanizmu recentralizacji Paulina Wojtkowska

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Partnerstwo samorządów na przykładzie porozumień zawartych przez miasto Poznań Joanna Radzioch

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Samorząd terytorialny w Ghanie Mgr Rafał Smoleń

Uniwersytet Warszawski

"Nie palcie ich Komitetów...” Katechizm domorosłego rewolucjonisty Mgr Jerzy Darowski

Stowarzyszenie Regionalnych Agencji Rozwoju Ukrainy – Kijów

13.45-14.00 DYSKUSJA
14.00-14.30 Przerwa obiadowa Hol główny (Audytorium im. Danka)
SESJA V PLENARNA (Audytorium im. Danka)
 

 

14.30-16.30

W obronie regionalnej podmiotowości. Zarządzania regionalną przestrzenią społeczną w warunkach zagrożenia centralizacją na przykładzie Warmii i Mazur Dr Jacek Poniedziałek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wymiana młodzieżowa jako forma współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu międzynarodowym Mgr Jakub Kubasik

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Znaczenie samorządu terytorialnego w społeczności lokalnej Mgr Beata Kuźniarowska

Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Proposals for the reform of the Polish municipal guards in 2017–2019 Dr Arkadiusz Nyzio

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Finansowanie zadań gminy - szanse i bariery rozwoju Rafał Gałka

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia Mgr Paulina Jaszczuk

Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

Jednostki samorządu terytorialnego w nowej perspektywie związanej likwidacją prawa użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami jedno i wielomieszkaniowymi na przykładzie Gminy Kraków Mgr Zofia Kuryśko

Akademii Ignatianum w Krakowie

Wpływ największych węgierskich ugrupowań politycznych na lokalne jednostki samorządu terytorialnego Mgr Artur Jach-Chrząszcz

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Partnerstwo samorządów na przykładzie współpracy gmin w ramach programu "Dolina Karpia" Monika Mrozek

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Zadłużenie polskich gmin i koszty jego obsługi w latach 2011 – 2017 Mgr Paweł Ostachowski

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

16.30-17.00 DYSKUSJA PODSUMOWUJĄCA
18.00-20.00 Wieczorna wycieczka po Krakowie miejsce spotkania: Trakt Królewski

 

 

PIĄTEK – 31 MAJA [SESJA MIĘDZYNARODOWA - obrady w języku ukraińskim i angielskim]

 

8.30-9.00 REJESTRACJA Hol główny (Audytorium im. Danka)
SESJA VI (sala 239)
 

 

 

 

 

9.00-11.00

Financial Factors of Success and Threats to the Fiscal Decentralization: Polish Experience and Ukrainian Realities Dr Natalia Bak

Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowicza

The demographic process influence over the development of the united territorial communities in Ukraine Dr Larysa Mosora

Iwano-Frankowski Narodowy Uniwersytet Techniczny Nafty i Gazu

Finding solutions to endemic corruption in post-soviet countries Mykola Horbunov

Odeska Narodowa Akademia Łączności

Człowiek w procesie zrównoważonego rozwoju gospodarki cyfrowej Prof. Lolita Zacharczenko

Odeska Narodowa Akademia Łączności

Using conflict resolution through mediation to address problems that might arise with decentralization Heorhii Basov

Odeska Narodowa Akademia Łączności

Znaczenie edukacji włączającej dla społecznej adaptacji osób ze specjalnymi potrzebami Dr Oleksandra Tsyra

Odeska Narodowa Akademia Łączności

Perspektywy wdrażania e-demokracji i e-urzędu w Ukrainie: europejskie doświadczenie Dr Yaroslav Hapanovych

Odeska Narodowa Akademia Łączności

Kultura intelektualna nowoczesnego menedżera Prof. dr hab. Iryna Donnikova

Dr Volha Paulava

Odeska Marynarska Academia

11.00-11.15 DYSKUSJA  
11.15-11.45 Przerwa kawowa Hol główny (Audytorium im. Danka)
SESJA VII (sala 239)
 

 

11.45-13.45

Village empowerment through decentralization: the promise for education Mykhailo Mishyn

Odeska Narodowa Akademia Łączności

Using tests to determine learning modalities to enhance and support student acquisition of knowledge and skills Dr Oksana Vasylenko, Dr Nataliya Chepelyuk

Odeska Narodowa Akademia Łączności

Standard American English vs received pronunciation: The chance for increased knowledge and skills Dr Douglas Lee Hall, Dr Nataliya Chepelyuk

Odeska Narodowa Akademia Łączności

Specific nature of direct marketing under present-day conditions Kateryna Bohachenko

Prof. Vasiliy Orlov

Dr hab. Angelina Petrashevska

Odeska Narodowa Akademia Łączności

Przygotowanie profesjonalistów w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie Prof. Olena Kniazieeva

Odeska Narodowa Akademia Łączności

Metody ochrony informacji w systemach zarządzania elektronicznego Oleksandr  Kniaziev

Odeska Narodowa Akademia Łączności

Using a self-developed Caesar cipher and Huffman code to learn two-step cryptography Kateryna Zakharova

Odeska Narodowa Akademia Łączności

Perspektywy rozwoju włączającej przestrzeni edukacyjnej w Ukrainie Doc. hab. Mariana Palchynska

Odeska Narodowa Akademia Łączności

13.45-14.00 DYSKUSJA
14.00-14.30 Przerwa obiadowa Hol główny (Audytorium im. Danka)

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 • Decentralizacja i recentralizacja władzy publicznej
 • Pozycja ustrojowa organów samorządu terytorialnego w Polsce, Ukrainie i innych państwach
 • Reformy ustrojowe wpływające na status jednostek samorządu terytorialnego
 • Partnerstwa samorządów, w tym w zakresie współpracy międzynarodowej
 • Zmiany w nadzorze i kontroli nad samorządem terytorialnym 

TEMATYKA

W świetle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego z 1985 r., ratyfikowanej przez Polskę w całości w 1994 r. samorząd lokalny oznacza prawo i rzeczywistą zdolność wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania, w ramach prawa, na ich własną odpowiedzialność i na rzecz ich ludności, istotną częścią spraw publicznych. Podobną definicję przyjmuje się w Światowej Deklaracji Samorządu Lokalnego z Rio de Janeiro. Dokumenty te stały się wyrazem unifikacji fundamentalnego porządku społecznego wspólnego demokratycznym państwom europejskim. Oba mocno akcentują idee samorządu terytorialnego, jako fundamentalnego elementu demokratycznego systemu państwa, postulując oparcie jego konstrukcji na zasadzie decentralizacji i subsydiarności. Podkreśla się, iż kompetencje powierzone wspólnotom lokalnym winny być całkowite, a każdorazowe ich ograniczenie przez władzę centralną lub regionalną musi być konsekwencją realizacji zasady legalności. Struktury samorządu terytorialnego występują w przeważającej większości państw na świecie, w tym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, choć nie można w tym kontekście mówić o jednolitym modelu ustrojowym. Jednak wszędzie opiera się on na zasadzie subsydiarności, która znajduje się też w Konstytucji RP. Wynikająca z tej zasady decentralizacja władzy publicznej jest zjawiskiem złożonym i przebiegającym wielotorowo. Jej istotą jest bowiem tworzenie większej liczby ośrodków decyzyjnych, indywidualnie odpowiedzialnych za wykonywanie konkretnych zadań publicznych, ale jednocześnie mających we wskazanym zakresie samodzielność i wolną wolę, będących niezależnymi od organów stopnia wyższego. Reforma wprowadzona na początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce doprowadziła do uniezależnienia się jednostek samorządu terytorialnego od władzy centralnej i dała im narzędzia do efektywnego zarządzania istotną częścią spraw publicznych na danym obszarze. Model polski jest w konsekwencji tejże reformy charakteryzowany jako decentralizacyjny, podobnie jak to ma miejsce w krajach nordyckich oraz stabilnych demokracjach Europy kontynentalnej. W ostatnich latach jednak coraz wyraźniejsze stają się tendencje recentralizacyjne wiążące się z systematycznym odbieraniem uprawnień samorządom na rzecz władzy centralnej. Mimo, że z badań wynika, iż Polacy darzą samorząd prawie dwukrotnie wyższym zaufaniem niż rząd, zmiany nie są z przedstawicielami władz lokalnych konsultowane, a ich coraz głośniejszy sprzeciw jest lekceważony. Wiele z tych zmian nie zostało przez opinię publiczną w ogóle dostrzeżonych, bo polski proces recentralizacji ma póki co charakter chaotyczny i mało dynamiczny. Na szeroką skalę osłabienie, a wręcz demontaż samorządu terytorialnego miał natomiast miejsce na Węgrzech, gdzie w ramach reformy konstytucyjnej Victora Orbána z 2011 roku zmodyfikowano znacząco jego rolę w strukturze administracji publicznej. Z wieloma problemami boryka się także samorząd na Ukrainie. Konieczność usprawnienia procesów rządzenia na poziomie lokalnym i zwiększenia funkcjonalności wspólnot, przy jednoczesnym zachowaniu integralności państwa stanowi wielkie wyzwanie, przed którym stoi obecnie ten kraj. Tendencje centralistyczne stanowią coraz większe zagrożenie dla demokracji lokalnej w Polsce, Europie i na świecie, dlatego też wydaje się, że wskazana tematyka konferencji będzie stanowiła interesującą przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie badaczy tej materii. Konferencja jest już trzecim spotkaniem organizowanym w ramach współpracy z ośrodkami naukowymi na Ukrainie. W czerwcu 2018 roku w Odeskiej Narodowej Akademii Łączności im. A.S. Popowa odbyło się pierwsze takie wydarzenie, tj. konferencja pt. „Nauka, Edukacja, Ekonomia i Społeczeństwo”. W trakcie obrad, uczestnicy spotkania - pracownicy naukowi i studenci mieli możliwość wymiany myśli i poglądów. Kolejne, odbędzie się już niebawem w Kojowie.

Termin rejestracji

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.

30 marca 2019 r.

Termin nadsyłania referatów do publikacji

Referaty proszę wysłać na adres: beata.pawlica@up.krakow.pl

15 maja 2019 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej

Konferencja będzie bezpłatna jeśli uzyskamy grant z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, o który wystąpiliśmy. W przeciwnym razie udział będzie odpłatny. Prosimy o rejestrowanie się, a pod koniec marca prześlemy do zarejestrowanych osób informację o ewentualnej płatności. Termin dla wpłat to 10 – 30 kwietnia.

10-30 kwietnia 2019 r.

Konferencja!

Zapraszamy do Krakowa na konferencję.

30-31 maja 2019 r.
 • Konferencja będzie bezpłatna jeśli uzyskamy grant z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, o który wystąpiliśmy. W przeciwnym razie udział będzie odpłatny. Prosimy o rejestrowanie się, a pod koniec marca prześlemy do zarejestrowanych osób informację o ewentualnej płatności. Termin dla wpłat to 10 – 30 kwietnia.
 • Opłata pełna (450,00 PLN) pokrywa udział w dwudniowym wydarzeniu, uroczystej kolacji oraz nocleg 30/31 maja w pokojach 2-osobowych i druk publikacji.
 • Opłata „studencka” (100,00 PLN) pokrywa jedynie koszty udziału w drugim dniu i druk publikacji.

Referaty pokonferencyjne zostaną opublikowane (do wyboru) w:

 • Czasopiśmie UP Rocznik Administracji Publicznej (ISSN 2449-7797)
 • Czasopiśmie zagranicznym Socjologia Prawa (Ukraina, ISSN 2413-6433)
 • Monografii pokonferencyjnej wydanej w wydawnictwie z listy MNiSW (80 punktów).

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów oraz koła naukowe. Specjalnie dla nich, drugiego dnia (w piątek) odbędzie się panel studencki, podczas którego bez stresu będą mogli podyskutować i podzielić się swoimi naukowymi pasjami.

Referaty w tej części mogą być wygłoszone w języku angielskim. Opłata za udział jedynie w części studenckiej to 100,00 PLN.

Oferujemy: zaświadczenie o czynnym uczestnictwie (ew. o referacie w j. angielskim) i druk artykułu w czasopiśmie/ monografii.

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

 

Adresy mailowe do kontaktu:

joanna.podgorska-rykala@up.krakow.pl

beata.pawlica@up.krakow.pl

 

SPONSOR

Drukowanie

PATRONATY