Karty kursów

W roku akademickim 2020/2021 karty kursów są przekazywane studentom przez każdego wykładowcę w aplikacji MS Teams w zakładce "Pliki" w zespole, w ramach którego są prowadzone wykłady z danego przedmiotu.

Prawo

  • Prawo

Ekonomia społeczna