dr Kaja Kowalczewska

Doktor nauk prawnych, radca prawny
Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki, Prawa Karnego i Międzynarodowego

Rozprawę doktorską z nauk prawnych pt. „Śmiercionośne systemy z postępującą autonomicznością – analiza prawnomiędzynarodowa” obroniłam pod koniec 2018 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Moja kariera naukowa jest związana z badaniami nad prawem konfliktów zbrojnych, a w szczególności z wpływem nowych technologii na normy prawne. Jednakże, w związku z działalnością zawodową (ukończyłam aplikację radcowską) i innymi zainteresowaniami naukowymi, zajmuję się również prawem ochrony środowiska jak i bezpieczeństwem informacji.

Zainteresowania naukowe: 

Interesuję się w szczególności prawem sztucznej inteligencji, prawem konfliktów zbrojnych, prawem ochrony środowiska, prawem administracyjnym oraz międzynarodowym prawem publicznym.

Prowadzone przedmioty: 

Prawo międzynarodowe publiczne, Obsługa klienta w administracji publicznej, Europejskie prawo administracyjne, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Prawo międzynarodowe publiczne, Instytucja i prawo UE.

 

Przykłady publikacji z ostatnich lat


1. The Role of the Ethical Underpinnings of International Humanitarian Law in the Age of Lethal Autonomous Weapon Systems, “The Polish Political Science Yearbook”, vol. 48(3), 2019, s. 464-475, DOI: https://doi.org/10.15804/ppsy2019305.
2. Kontrolowana czwarta rewolucja wojskowa, czyli zobowiązanie państwa do badania legalności środków i metod walki [w:] „Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Wybrane aspekty", red. M. Skarżyński i R. Kamprowski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019, s. 5-26.
3. Czym dron różni się od zabójczego robota, czyli kilka refleksji na temat interakcji między technologią i prawem międzynarodowym na przykładzie nowych technologii wojskowych [w:] Czego pragną drony, red. A. Kil, R. Nahirny, M. Zamorska, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017, s. 91-126. [udział w monografii w części merytorycznej].
4. Системная трактовка международного права и новые военные технологии [w:] Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku, red. B. Kuźniak, M. Ingelevič-Citak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 179-189.
5. [z J. Kowalewskim], Społeczność międzynarodowa wobec systemów bojowych bezzałogowych pojazdów latających [w:] Automatyzacja i robotyzacja współczesnego pola walki wyzwaniem dla prawa międzynarodowego, red. M. Szuniewicz, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, 2015, s. 173-200.
6. [z M. Casenove], APT—the New Cyberforce?, „Polish Quarterly of International Affairs”, Vol 3/2015, s. 7-20.
7. Bardziej niż maszyn potrzebujemy człowieczeństwa. Kilka refleksji nad zasadą humanitaryzmu w świetle propagandy wojennej, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” Vol. 18, 2015, s. 86-101.
8. Uprzywilejowana pozycja Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych a ochrona strategicznych interesów państwa, “Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” Vol. 17, 2015, s. 199-210.
9. Humanity in modern warfare, empathy and jus in bello, „Security Dimensions: International & National Studies”, Vol. 12, 2014, s. 189-200.
10. Lawfare: inter arma... leges arma?, „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”, Tom V, 2014, s. 38-53.
11. Przedłużająca się okupacja wojenna w obliczu fragmentacji i konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego, [w:] Globalne problemy ochrony praw człowieka red. E. Karska, Warszawa 2015, s. 253-267. [udział w monografii w części merytorycznej].
12. Computer Network Operations In The Light Of ius in bello, “Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” Vol. 15, 2014, s. 199-210.
13. To What extent Private Military Corporations have International Legal Personality?, “Security Dimensions: International & National Studies” Vol. 10, 2013, s. 95-103.
14. Self-regulation of Private Military Corporations - the Optimal Solution?, “Security Dimensions: International & National Studies” Vol. 9, 2013, s. 112-127.

Recenzje:
1. Recenzja, William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, (2nd ed.), Oxford University Press, Oxford: 2016,„Polish Yearbook of International Law”, 2016, s. 279-282.
2. Recenzja, Noam Zamir, Classification of Conflicts in International Humanitarian Law: The Legal Impact of Foreign Intervention in Civil Wars, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK; Northampton, MA: 2017, „Polish Yearbook of International Law”, 2017, s. 317-319.

Inne:
1. Systemy Dronów Bojowych. Analiza problemów i odpowiedź społeczeństwa obywatelskiego, red. nauk. K. Kowalczewska i J. Kowalewski, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2015.
2. Współautorstwo raportu stanowiącego załącznik do założeń do strategii rozwoju sztucznej inteligencji (AI) - zagadnień prawnych i etycznych (rekomendacje przygotowane pro bono, na zaproszenie i pod kierunkiem Ministerstwa Cyfryzacji, przez środowiska zainteresowane rozwojem AI w Polsce), podrozdział: Broń autonomiczna a prawo międzynarodowe publiczne.


Brałam aktywny udział w następujących konferencjach:
1. 21-27.06.2019, 2019 RSS Pioneers Workshop in conjunction with Robotics: Science and Systems Conference, University of Freiburg, Germany, poster: Dehumanization of Warfare – Coding Law of Armed Conflicts.
2. 30.05.2019, Poznań, I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Autonomiczne roboty w systemach bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia dla państw członkowskich UE”, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, referat: Prawnomiędzynarodowe wyzwania związane ze stosowaniem śmiercionośnych systemów z postępującą autonomicznością.
3. 25-27.10.2017, Yerevan, Armenia, 40th Anniversary of 1977 Additional Protocols to the Geneva Conventions: Confirmed Relevance to the Contemporary Armed Conflicts, Russian-Armenian University, referat: Dehumanisation of international humanitarian law at the crossroads.
4. 02.06.2017, Gdańsk, X Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Implementacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, referat: Zakaz niepotrzebnego zabijania jako nowa zasada międzynarodowego prawa humanitarnego?
5. 16.06.2016, Łódź, Seminarium eksperckie ICLHR „Aspekty prawne, społeczne i etyczne użycia systemów autonomicznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, udział jako ekspert – Aspekty prawne LAWS.
6. 29.10.2015, Wrocław, Konferencja „Czego pragną drony?”, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski, referat: Zasada humanitaryzmu a używanie robotów bojowych z postępującą autonomicznością. Perspektywa prawna.
7. 29.05.2015, Gdańsk, VIII Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Implementacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, referat: Prawny przegląd nowych broni, czyli nieprzypadkowa tajemnica poliszynela.
8. 08.05.2015, Kraków, International Scientific Conference, The Way of Fight. Self-Improvement and Security, WSBPI Apeiron, referat: More than machinery we need humanity. A few reflections on the principle of humanity in the light of war propaganda.
9. 06.06.2014, Gdynia, Akademia Marynarki Wojennej, VII Ogólnopolska Konferencja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „Nowe technologie na współczesnym polu walki”, referat: Społeczność międzynarodowa wobec bezzałogowców.
10. 08.04.2014, Paryż, Francja, Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan w Paryżu przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej Francji, „Robots and lethality”, wystąpienie z J. Kowalewskim dot. ram etycznych dyskusji o systemach autonomicznych.
11. 29.11.2013, Warszawa, Szóste Warszawsko-Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka, referat: Przedłużająca się okupacja wojenna w obliczu fragmentacji i konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego.
12. 10-12.12.2013, Mediolan, Włochy, Kaspersky Student conference „CyberSecurity for the Next Generation”, finalista European Round, referat: Cyber? Yes. Attack? Legally speaking, it depends....
13. 01-08.08.2013, Jerozolima, Izrael, Student Conference on International Humanitarian Law.
14. 13-15.03.2013, Praga, Republika Czeska, PhD Training School on Contemporary Challenges to International Criminal Law, ISCH COST Action IS1003 „International Law Between Constitutionalisation and Fragmentation: the role of law in the post-national constellation”, referat: Międzynarodowa cywilna odpowiedzialność prywatnych spółek wojskowych
Organizowałam konferencje i fora:
1. 5 ton nad ziemią. Systemy dronów bojowych oczami społeczeństwa, 29 stycznia 2016 roku, Warszawa, Polska.
2. The Trilateral Youth Forum, The German-Polish-Russian Trialogue, 28 września – 2 października 2015, Moskwa, Rosja.
3. VII Konferencja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, 6-7 czerwca 2014, Gdynia, Polska.
4. Międzynarodowa konferencja ekspercka „Kobieta w Prawie. Woman in law.”, 16-17 marca 2012, Kraków, Polska.


Uzyskałam dyplomy:
1. Magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011),
2. Master 2 en droit privé économique (professsionnel) na Wydziale Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orléans (2011),
3. Master 2 en droit international privé et du commerce international (recherche) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Panthéon-Assas w Paryżu (2012),
4. Master of Arts in European Interdisciplinary Studies w Kolegium Europejskim w Natolinie (2013).
Odbyłam staże naukowe oraz wzięłam udział w następujących szkołach letnich:
1. Thessaloniki Summer School „International Humanitarian Law: Current Developments & Challenges”, Saloniki, Grecja (2017),
2. Staż naukowy w the Program on the Regulation of Emerging Military Technologies, Melbourne, Australia (2017),
3. International Summer School, „The History before the Court. International law and the study of the past”, Łękuk Mały, Polska (2016),
4. Kwerenda w The Peace Palace Library, Haga, Niderlandy (2015),
5. Munich Advanced Course in International Law, A No Man’s Land in International Law? Towards a New Public International Law for the Cybersphere', Monachium, Niemcy (2015),
6. Erasmus Intensive Programme - Law, Logic and Technology - Global Legal Research and Information Management Workshop for PhD Students, Sztokholm, Szwecja, (2014),
7. Private International Law Summer Programme, The Hague Academy of International Law, Haga, Niderlandy (2013),
8. Martens Summer School on International Law “Russia and International Human Rights Law”, Pärnu, Estonia (2012),
9. International Academy for Arbitration Law, Paryż, Francja (2012),
10. L’Université d’été du droit continental, Paryż, Francja (2009).


1. Kierownik projektu „Dylemat autonomicznych systemów bojowych w świetle zasad międzynarodowego prawa humanitarnego” (nr wniosku 2014/13/N/HS5/01208), PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki.

2. Kierownik projektu „Zasada humanitaryzmu i konieczności wojskowej jako kardynalne zasady międzynarodowego prawa humanitarnego i "przeglądu prawnego" nowych środków walki. Analiza prawna w świetle nabywania bojowych systemów z postępującą autonomicznością” (nr wniosku 2016/20/T/HS5/00231), ETIUDA, Narodowe Centrum Nauki.


1. Zwycięzca XV edycji Konkursu prac licencjackich, magisterskich i doktorskich im. prof. Remigiusza Bierzanka, Polski Czerwony Krzyż, Radziejowice, 1 czerwca 2012 roku, za pracę magisterską „Odpowiedzialność prywatnych spółek wojskowych w prawie międzynarodowym”.
2. Laureat Student Paper Contest organizowanego przez the Polish Quarterly of International Affairs, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 16 maja 2014 roku, za artykuł napisany razem z M. Casenove, „APT - the new cyberforce?”.
3. I nagroda w XXII konkursie imienia prof. Remigiusza Bierzanka organizowanym przez Polski Czerwony Krzyż w kategorii prac doktorskich.
4. Laureat programu MNiSW "Doskonała Nauka – Wsparcie monografii naukowych".


1. W latach 2015-2016 byłam ekspertem w programie MCDC NATO-ACT „Counter Unmanned Autonomous Systems: Priorities. Policy. Future Capabilities”.
2. W latach 2013-2016 byłam koordynatorem projektu „Społeczeństwo obywatelskie wobec rozwoju polskich bojowych bezzałogowców” finansowanego z Funduszy EOG.
3. W latach 2011- 2013, jako wolontariusz Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka WPiA UJ, byłam koordynatorem projektu UNODC Case Law Database – badań dotyczących polskiego orzecznictwa z lat 2005 - 2012 dot. przestępstwa handlu ludźmi.