Rada Instytutu Prawa i Ekonomii

 1. prof. dr hab. Marian Kozaczka - Profesor
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera - Profesor
 3. dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP - Profesor Uczelni
 4. dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP - Profesor  Uczelni
 5. dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, prof. UP -Profesor Uczelni
 6. dr hab. Stanisław Kilian, prof. UP -Profesor Uczelni
 7. dr hab. Czesław Kłak, prof. UP -Profesor Uczelni
 8. dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP - Profesor Uczelni
 9. dr hab. Andrzej Madera, prof. UP - Profesor Uczelni
 10. dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP - Profesor Uczelni
 11. dr hab. Janina Pach, prof. UP - Profesor Uczelni
 12. dr hab. Piotr Tusiński, prof. UP - Profesor Uczelni
 13. dr Łukasz Czarnecki, prof. UP - Profesor Uczelni
 14. dr hab. Bogusław Ulijasz -Adiunkt
 15. dr Urszula Kosielińska-Grabowska - Adiunkt
 16. dr Katarzyna Kowalska - Adiunkt
 17. dr Wojciech Maciejewski - Adiunkt
 18. dr Marcin Mazgaj - Adiunkt
 19. dr Ewa Radomska - Adiunkt
 20. dr Monika Skowrońska - Adiunkt
 21. dr Tomasz Szeląg - Adiunkt
 22. Julia Miczek - Studentka, ekonomia społeczna, rok 1
 23. Emil Bojda - Student, prawo, rok 1
 24. Wioletta Kilian - Studentka, prawo, rok 3
 25. Maciej Lisowski - Student, prawo, rok 3
 26. Artur Lechowicz - Student, prawo, rok 4