Rada Instytutu Prawa i Ekonomii

 1. prof. dr hab. Marian Kozaczka - Profesor
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera - Profesor
 3. dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP - Profesor Uczelni
 4. dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP - Profesor  Uczelni
 5. dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP - Profesor Uczelni
 6. dr hab. Andrzej Madera, prof. UP - Profesor Uczelni
 7. dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP - Profesor Uczelni
 8. dr hab. Janina Pach, prof. UP - Profesor Uczelni
 9. dr hab. Piotr Tusiński, prof. UP - Profesor Uczelni
 10. dr Łukasz Czarnecki, prof. UP - Profesor Uczelni
 11. dr Urszula Kosielińska-Grabowska - Adiunkt
 12. dr Katarzyna Kowalska - Adiunkt
 13. dr Wojciech Maciejewski - Adiunkt
 14. dr Marcin Mazgaj - Adiunkt
 15. dr Ewa Radomska - Adiunkt
 16. dr Monika Skowrońska - Adiunkt
 17. dr Tomasz Szeląg - Adiunkt
 18. Filip Cichor - Student, prawo, rok 3
 19. Gabriela Hajduk - Studentka, prawo, rok 3
 20. Lidia Janik - Studentka, prawo, rok 4
 21. Agnieszka Joniec - Studentka, prawo, rok 4
 22. Artur Lechowicz - Student, prawo, rok 3