GRANTY I PROJEKTY BADAWCZE

Granty realizowane w naszym Instytucie

Lp Tytuł projektu Kierownik/ koordynator projektu Wykonawcy projektu Termin realizacji projektu Budżet Żródło finasowania
1 National Public Administration and European Integration – NaPu/
Krajowa administracja publiczna a integracja europejska
nr 574723-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-MODULE
Prof. UP dr hab. Inga Kawka  

·  Dr Agata Nodżak

·  Dr Łukasz Kozera

·  Dr Renata Śliwa

·  Dr Monika Skowrońska

 

01.10.2016 - 31.12.2019 30 000 Euro Program Jean Monnet Module, finansowany ze środków UE w ramach programu Erasmus +
2 Transgraniczne sprawy rodzinne pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Brexit i co dalej? Dr Anna Juryk Dr Anna Juryk 03.11.2018 - 02.11.2019  32 488 zł KONKURS MINIATURA 2, środki przyznane przez NCN
3 Ekonomia społeczna – praktyczna, potrzebna i atrakcyjna, nr projektu POWR.03.01.00-00-DU44/18-00 dr Dorota Murzyn Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

·  prof. UP dr hab. Janina Pach

·  Dr Marta Czyżewska

·  Dr Katarzyna Kowalska

·  Dr Wojciech Maciejewski

·  Dr Dorota Murzyn

·  Dr Ewa Radomska

·  Dr Renata Śliwa

2018 - 2021 648 953,47 zł Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
4 Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel, nr projektu POWR.03.01.00-00-U075/17-00 dr Wojciech Maciejewski Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

·  prof. UP dr hab. Janina Pach

·  Dr Marta Czyżewska

·  Dr Wojciech Maciejewski

·  Dr Dorota Murzyn

·  Dr Ewa Radomska

·  Dr Paulina Szyja

2018-2020 127 094,24 zł Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
5 Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP, nr projektu POWR.03.05.00-00-Z221/17; w ramach realizacji projektu Program Rozwoju Kompetencji Przedsiębiorczych pn. „Przygotowanie do biznesu” dr Marta Czyżewska Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

·  prof. UP dr hab. Janina Pach

·  Dr Marta Czyżewska

·  Dr Wojciech Maciejewski

·  Dr Dorota Murzyn

·  Dr Ewa Radomska

·  Dr Paulina Szyja

·  Dr Paweł Nowak

·  Dr Renata Śliwa

2018-2022 645 500 zł Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
6. Projekt

pt. „Interdyscyplinarne Centrum Studiów Zaawansowanych” w ramach programu MNiSW „Strategia doskonałości  - Uczelnia badawcza”

prof. dr hab. Mariusz Wołos, Prorektor ds. Nauki ·  prof. dr hab. Mariusz Wołos-

·  prof. dr hab. Władimir Mitiuszew

·  prof. dr hab. Tomasz Szemberg,

·  dr Justyna Szpond,

·  prof. dr hab. Bożena Muchacka,

·  prof. dr hab. Adam Korzeniowski,

·  dr hab. prof. UP Hubert Chudzio,

·  dr Katarzyna Jagielska,

·  prof. dr hab. Andrzej Piasecki,

·  dr Małgorzata Kmak,

·  dr Agata Nodżak,

·  dr hab. prof. UP Grzegorz Formicki,

·  dr hab. prof. UP Robert Stawarz,

·  dr Agnieszka Kamrowska.

Styczeń – kwiecień 2019 r. 700 000 zł MNiSW

 

Inne projekty badawcze realizowane w okresie 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii realizowane były także projekty badawcze, takie jak:

  1. Przepływ usług między Unią Europejską a Szwajcarią. Współpraca czy integracja systemów prawnych? Kierownikiem projektu była dr hab. prof. UP Inga Kawka, a instytucją finansującą Narodowe Centrum Nauki (Opus 5). Czas trwania: do 12.12.2017 r.
  2. National Public Administration and Euro pean Integration. Kierownikiem projektu była dr hab. prof. UP Inga Kawka, a instytucjami finansującymi: ERASMUS +, Higher Education, Knowledge Alliance’s Bologna Support, Jean Monnet. Czas trwania: do 31.08.2019 r.
  3. Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku: wymiar formalnoprawny i praktyczny. Analiza politologiczna. Koordynatorem projektu była prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko z UMCS w Lublinie, a wykonawcami grupa kilkunastu profesorów z Europy w tym prof. dr hab. Andrzej Piasecki. Projekt finansowany był ze środków NCN (Opus). Czas trwania: do 12.2017r.
  4. Ku socjologicznej teorii znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy (NCN nr 2015/17/B/HS6/04161), Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik projektu: dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW, główny wykonawca dr Hanna Dębska (IPAE).