Zespół badawczy realizujący projekt pn. „Tworzenie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym i rola unijnych funduszy w tym procesie”.

Podstawa prawna funkcjonowania ww. Zespołu - Zarządzenie Nr R/Z.0201-113/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.

Kierownik: dr Paulina Szyja

Członkowie:

  • dr hab. Dorota Murzyn
  • dr Krzysztof Sala

Zadania badawcze Zespołu:

1. Zdiagnozowanie stanu zaawansowania przyjmowania i wdrażania planów gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym.

2. Zbadanie stopnia wykorzystania środków unijnych na cele związane z gospodarką niskoemisyjną na poziomie gmin.

3. Zorganizowanie krajowego seminarium lub konferencji naukowej z udziałem naukowców i samorządowców.

4. Zorganizowanie wizyty studyjnej dla studentów.

5. Publikacja artykułów lub monografii.

6. Udział członków Zespołu w konferencjach naukowych.