DYŻURY PRACOWNIKÓW WG POKOJÓW

Sala Pracownik
404 Dr Hanna Dębska
Dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP
Dr Maria Rożnowska
Dr Tomasz Szeląg
Dr hab. Piotr Tusiński, prof. UP
405 Dr Łucja Kobroń - Gąsiorowska
Dr Ewa Radomska
Dr Elżbieta Szczygieł
Dr Renata Śliwa
Dr Kaja Kowalczewska
 
406 Dr Marta Czyżewska
Dr Anna Juryk
Dr Wojciech Maciejewski
Dr Łukasz Sanakiewicz
Dr Piotr Uhma
407 Dr Marcin Kępa
Prof. dr hab. Marian Kozaczka
Dr Mariusz Paradowski
Dr Joanna Podgórska - Rykała
Prof. dr hab. Jacek Sroka
 
408 Dr Karol Bieniek
Dr Marcin Mazgaj
Dr Ariel Mucha
Dr Agata Nodżak
Dr Adam Pązik
Dr Monika Skowrońska
 
517 A Dr Ireneusz Drabik
Dr Damian Gil
Dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP
Dr Marcin Sala-Szczypiński
Dr hab. Bogusław Ulijasz
517 Dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP
Dr hab. Katarzyna Dunaj, prof. UP
Dr Karol Juszka
Dr Iwona Lupa-Wójcik
Zewnętrzni pracownicy + nowi przyjęci od kolejnego semestru
 
225 Prof. dr hab. Andrzej Piasecki
Dr Małgorzata Kmak
Dr Elżbieta Maj
Dr Beata Pawlica
Dr Marek Stych
Dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita
224 Dr hab. Janina Pach, prof. UP
Dr Paulina Szyja
Dr Krzysztof Sala
Dr Paweł Nowak
Dr Dorota Murzyn
Dr Katarzyna Kowalska
 
418 Dr hab. Andrzej Madera, prof. UP
Nowi pracownicy - przyjęci od następnego semestru
301 Prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera