Doktoranci z otwartym przewodem doktorskim:

MGR KAROLINA LISTWAN

Temat pracy doktorskiej: Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym województwa małopolskiego 2007 - 2016

Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Kozera, dr hab. I. Kawka

Promotor pomocniczy: dr Dorota Murzyn

 

MGR KRZYSZTOF OLCHAWA

Rok studiów: czwarty

Temat pracy doktorskiej: - 

Promotor:  prof. zw. dr hab. Andrzej Kozera,

Promotor pomocniczy: -

 

MGR ADRIAN POPARDA

Rok studiów: czwarty

Temat pracy doktorskiej: - 

Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Kozera

Promotor pomocniczy: -