dr Marta Czyżewska

Doktor nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych

Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz przedsiębiorcą. W lipcu 2006r., ukończyłam studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej pisząc rozprawę doktorską pt. Fundusze private equity w finansowaniu przedsięwzięć wysokiego ryzyka. W latach 2000-2016 byłam pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od 2016 roku pracuję na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Wielokrotnie byłam również kierownikiem, koordynatorem oraz doradcą w wielu projektach z zakresu dziedzinie przedsiębiorczości i innowacji, m.in jako:

 • Doradca merytoryczny w Programie Rozwoju Kompetencji Przedsiębiorczych w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” (10.2018-09.2022)
 • Członek zespołu w projekcie „INN@SE - Innovative Social Entrepreneurship with Youth Engagement” https://innose.up.krakow.pl/ (04.2020-07.2022)
 • Dyrektor Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości (12.2014-04.2016).
 • Starszy konsultant w projekcie Enterprise Europe Network (01.2010-04.2016).
 • Kierownik projektu „InnoFund – Kapitał na innowacje” (09.2011-04.2016).
 • Członek Komitetu Zarządzającego realizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.
 • Przewodnicząca Panelu Celów Strategicznych ds. finansowania innowacji (01.2009-12.2014).
 • Prezes Rady Nadzorczej Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości (10.2008-12.2014).
 • Członek Centrum Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Klasteringu (01.2010-12.2012).
 • Kierownik projektu „Przedsiębiorcze szkoły” (07.2010-08.2011).
 • Koordynator projektu „Samodzielny księgowy i analityk finansowy z certyfikowanymi kompetencjami informatycznymi” (11.2008-02.2010).
 • Specjalista ds. wizyt studyjnych projekcie „Nauka bliżej komercjalizacji” (02.2009-12.2009).
 • Doradca przedsiębiorstw w programie „System przeciwdziałania bezrobociu na terenach słabo zurbanizowanych” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (2005-03.2008).

Zainteresowania naukowe: przedsiębiorczość, przedsiębiorczość społeczna, innowacyjność przedsiębiorstw, finansowanie venture capital, startupy

Zajęcia: rachunkowość finansowa i zarządcza, biznes plan, przedsiębiorczość, zarządzanie finansami, etyka biznesu.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

- M. Czyżewska, „Innowacje – Startupy – Ryzyko. Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć”, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020.
- red. M. Czyżewska, J.Pach, K. Sala, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość– Innowacje – Środowisko, CeDeWu, Warszawa 2020
- D. Murzyn, M. Czyżewska, I. Lupa-Wójcik, W. Maciejewski, Innovative Social Entrepreneurship With Youth Engagement. Needs Analysis in Poland, Italy, North Macedonia and Jordan”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2020.

• M. Czyżewska, T. Mroczek, Data Mining in Entrepreneurial Competencies Diagnosis, Education Sciences, Vol. 10, Issue 8, 196; 10.3390/educsci10080196, Special Issue Entrepreneurship Education, https://www.mdpi.com/journal/education/special_issues/entrepreneur , s. 1-17.
• M. Czyżewska, Ocena skuteczności działań i organizacji procesów inkubacji startupów na przykładzie Platformy Startowej „Start in Podkarpackie”, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – EDUKACJA, 16(1)/2020, s. 69-83.
• https://p-e.up.krakow.pl/issue/view/510
• L. Gajecki, M. Czyżewska, T. Skica, Local development as a function of budget policy, social capital and entrepreneurship, [w:] Finance and Sustainability, K. Daszyńska-Żygadło, A. Bem, B. Ryszawska, E. Jáki, T. Hajdíková (red.), Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Chams 2020, s. 125-140
• Kaszuba-Perz, M. Czyżewska, Risk Management in Innovative Startups and the Role of Investors and Business Accelerators, [w:] Finance and Sustainability, K. Daszyńska-Żygadło, A. Bem, B. Ryszawska, E. Jáki, T. Hajdíková (red.), Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Chams 2020, s. 115-224.
• M. Czyżewska, Technologies disrupting tourism industry and business models in tourism vs. possibilities of their implementation on rural areas, 13th International Conference Topical Issues of Tourism, 27-28.02. 2019
• M. Czyżewska, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości studenckiej na podstawie badań empirycznych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 2018, Z. 160, s. 29-44
• M. Czyżewska, T. Mroczek, A. Lewicki, A. Cwynar, Badanie czynników wzrostu przedsiębiorczości z wykorzystaniem sieci Bayesa i globalnych danych, "Zeszyty Naukowe Humanitas -Zarządzanie", WSH, Sosnowiec, 2016, nr 17(4), s.129–146.
• M. Czyżewska, K. Pancerz, J. Szkoła, Towards Assessment of Innovativeness Economy Determinant Correlation: the Double Self-Organizing Feature Map Approach, "Fundamenta Informaticae", Vol. 129, Issue 1-2, 2014, s. 37-48.
• M. Czyżewska, T. Mroczek, Bayesian Approach to the Process of Crucial Innovativeness Determinants, "e-finanse", 2014, vol. 10/nr 2, s. 44-56.