LOGO_SDGlabs_final

Spotkanie Partnerów projektu “Socially Driven Green labs” 14.06.2022

00Bez kategorii

W dniu 14 czerwca br. odbyło się drugie spotkanie Partnerów projektu pn. „Socially Driven Green labs”. W wydarzeniu zorganizowanym w formule stacjonarnej z opcja połączenia on-line wzięli udział przedstawiciele Instytucji Partnerskich z Czech, Grecji, Belgii oraz Polski.

Spotkanie umożliwiło osobiste poznanie się osób zaangażowanych w projekt, które przez najbliższe dwa lata współpracować będą w celu rozwijania tzw. zielonych umiejętności wśród studentów kierunków związanych z ekonomią społeczną. Umiejętności te mogą w przyszłości okazać się kluczowe dla podmiotów ekonomii społecznej, które chciałyby włączyć się w zieloną transformację gospodarki.

Głównym tematem spotkania była dyskusja nad zakończonym procesem opracowania raportu po badaniach wśród trzech grup docelowych (przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, nauczycieli akademickich oraz studentów). Celem badań była identyfikacja stanu wiedzy oraz umiejętności i kompetencji w zakresie zielonej transformacji i gospodarki obiegu zamkniętego. Drugim elementem spotkania były trwające prace nad Galerią On-line, w które zgromadzone będą różnego rodzaju materiały dydaktyczne i edukacyjne dzięki którym będzie można rozwijać zielone umiejętności.

W skład partnerstwa realizującego projekt wchodzą: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (koordynator projektu), Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Czechy), Uniwersytet Macedoński oraz Stowarzyszenie Stimmuli for Social Change (Grecja), The Square Dot team (Belgia) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (Polska).

Jego realizatorami z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego jest zespół pracowników naukowych Instytutu Prawa i Ekonomii w składzie: dr Katarzyna Kowalska, dr Elżbieta Szczygieł, dr Paulina Szyja oraz dr Renata Śliwa.

Projekt zakłada realizację międzynarodowych badań naukowych w zakresie zielonych umiejętności w obszarze ekonomii społecznej. W ich ramach podjęta zostanie próba zdefiniowania obecnych i przyszłych niedoborów zielonych umiejętności wśród pracowników i członków podmiotów ekonomii społecznej, co ma duże znaczenie dla realizacji transformacji ekologicznej sprzyjającej włączeniu społecznemu. Podmioty ekonomii społecznej zapewniają pracę ponad 13,6 mln osób w Europie i są często pionierami w zakresie lokalnych przedsięwzięć ekologicznych poprzez promowanie zrównoważonych systemów współpracy między przedsiębiorstwami i obywatelami, których ostatecznym celem jest przeciwdziałanie zmianie klimatu. Planowanie badania posłużą do opracowania kompleksowego wsparcia w zakresie podnoszenia zielonych umiejętności wśród nauczycieli akademickich i studentów kierunków związanych z ekonomią społeczną m.in. w postaci symulatorów biznesowych oraz szkoły letniej.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

UP_www_756x576px_23.06.22_2

„Prawa pamięci i postpamięci w edukacji prawniczej”

00Bez kategorii

 

 

Instytut Prawa i Ekonomii organizatorem międzynarodowego sympozjum naukowego

„Prawa pamięci i postpamięci w edukacji prawniczej”

 

 

Jest to konferencja doskonałości zaplanowana na 19-20 września 2022 w ramach programu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – Inicjatywa Doskonałości. https://idub.up.krakow.pl/

Prawa pamięci (memory laws, les lois mémorielles) stanowią rozwijający się obszar badań w dyscyplinie nauki prawne, wykazujący głęboki związek z innymi obszarami nauk społecznych i humanistycznych, jak socjologia, nauki o polityce, czy oczywiście – historia.

Definicja i kategorie praw pamięci są kwestią umowną, obejmującą całe spektrum regulacji prawnych: od tych penalizujących zaprzeczanie zbrodniom międzynarodowym, aż po deklaracje parlamentarne dotyczące kwalifikacji prawnej zdarzenia z przeszłości. Jako akty prawne zawierające normatywne wskazania dotyczące przeszłości, prawa pamięci często mają na celu wzmocnienie zbiorowej tożsamości narodu / społeczności: wpływają na sytuację prawną jednostek i grup, ale także kształtują narrację historyczną danego miejsca i jego mieszkańców.

Zagadnienia te będą osią międzynarodowego sympozjum, organizowanego przez Instytut Prawa i Ekonomii w dniach 19-20 września 2022. Zachęcamy do pobrania call for papers i przekazania niniejszego zaproszenia do udziału naukowcom, doktorantom, a także zainteresowanym studentom!

dr Piotr Uhma, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

piotr.uhma@up.krakow.pl

 

***

The Institute of Law and Economics as part of the initiative of excellence of the Pedagogical University of Krakow, Poland is pleased to invite scholars, postdoc, and Ph.D. researchers from the discipline of legal studies as well as social sciences and history to take part in the international symposium Memory and post-memory laws in legal education,

which will take place on site, in Krakow, Poland from 19-20 September 2022. This rather intimate symposium, will gather some 12-15 international scholars, coming from EU and non-EU countries to discuss the phenomenon of memory laws from theoretical, comparative and interdisciplinary perspectives.

The symposium is planned to take place in person at The Institute of Law and Economics of the Pedagogical University of Krakow, Poland.

Graduate and postgraduate researchers having obtained their PhD within the past 10 years of being on the verge of obtaining it will be given preference. This invitation is extended to faculty members, scholars, postdoc, and Ph.D. researchers from the discipline of legal studies as well as social sciences and history.

Please download the invitation and call for papers! We are looking forward to welcoming interested scholars and students in Krakow! For more information please contact Dr. Piotr Uhma, Chairman, Organising Committee, piotr.uhma@up.krakow.pl

małopolski festiwal innowacji 2022

Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego partnerem Małopolskiego Festiwalu Innowacji! Start już 7 czerwca!

00Bez kategorii

Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego partnerem Małopolskiego Festiwalu Innowacji! Start już 7 czerwca!

Rozpoczyna się 12. edycja Małopolskiego Festiwalu Innowacji.  Pracownicy Instytutu Prawa i Ekonomii z Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych również włączają się we współorganizację tego wydarzenia. 22 czerwca w godz. 9:30 – 15:30 przeprowadzimy rozgrywki w grze „Innowacyjne wirtualne przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne”

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja (do 18 czerwca): Zapisy na grę symulacyjną – „Innowacyjne wirtualne przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne” – Rozgrywki: 22 czerwca 2022 w godz. 9:30-15:00, MS Teams (google.com)

Festiwal zostanie zainagurowany konferencją z cyklu „Przy kawie o innowacjach” ” (pełny program Festiwalu tutaj: Program Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2022 – Innowacyjna Małopolska).

Zachęcamy również do odwiedzenia i polubienia strony „Innowacyjna Małopolska” na portalu społecznościowym Facebook.

Ochrona praw podstawowych

Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej

00Bez kategorii

W imieniu instytutu Prawa i Ekonomii oraz Komitetu Organizacyjnego Konferencji serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej pt. Europa, demokracja i prawa podstawowe w dniach 2-3 czerwca 2022 r., poświęconej przyszłości integracji europejskiej, demokracji i prawom podstawowym w aktualnym kontekście.

Konferencja jest częścią projektu dydaktyczno-naukowego Jean Monnet Module „Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej” dofinansowanego z programu Erasmus+ Jean Monnet Module (nr projektu 620847-EPP-1-2020-1-PL-EPPJMO-MODULE).

Program do pobrania

 

Zapraszamy wszystkich, w tym tych, którzy nie dokonali rejestracji na konferencję „Europa, demokracja i prawa podstawowe” w dniach  2-3.06.2022 r., do śledzenia obrad dzięki transmisji na kanale YouTube.

transmisja 2 czerwca: https://youtu.be/dkLtyIrTW08

transmisja 3 czerwca: https://youtu.be/xyXVEcpquSo

warsztaty Ania Juryk-materiał promujący

Warsztaty nt. Ochrony konsumentów w Unii Europejskiej

00Bez kategorii
Zespół projektowy zaprasza na warsztaty nt. Ochrony konsumentów w Unii Europejskiej, które odbędą się 27 maja 2022 roku w godz. 9.00-15.00. Jest to kolejne przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu Jean Monet Module. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej. 
Formularz zapisów jest dostępny na stronie projektu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…
Zapisy trwają do 20 maja 2022 r.
Ilość miejsc jest ograniczona do 30 osób.
W tej edycji warsztaty będą poświęcone ochronie interesów konsumentów rynku usług finansowych, usług transportu oraz e-commerce w aspekcie transgranicznym. Prowadzącymi warsztaty będą eksperci i praktycy zajmujący się na co dzień ochroną praw konsumenta (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie).
Serdecznie zapraszamy!
LOGO_SDGlabs_final

Prezentacja projektu “Socially Driven Green Labs” podczas tygodnia edukacji w Gruzji 29 kwietnia 2022 r.

00Bez kategoriiPodczas tygodnia edukacji trwającego na Uniwersytecie Biznesu i Technologii w Tbilisi (Gruzja) w dniu 29 kwietnia 2022 r. zaprezentowane zostały założenia i pierwsze efekty badań prowadzonych w ramach projektu „Socially Driven Green Labs” (Harnessing the potential of the Social Economy towards a green transformation through the establishment of Socially Driven Green Labs within Universities; numer projektu: 2021-1-PL01-KA220-HED-000032077; Erasmus+). W wydarzeniu brały udział osoby z kilku krajów oraz różnych ośrodków akademickich, m.in.: z Francji, Niemiec, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Słowacji, Słowenii, Indii, Azerbejdżanu, Afganistanu oraz Turcji.

Idea projektu zakłada realizację międzynarodowych badań naukowych w zakresie zielonych umiejętności w obszarze ekonomii społecznej. W ich ramach prowadzone są aktualnie badania wśród podmiotów ekonomii społecznej, nauczycieli akademickich oraz studentów kierunków związanych z ekonomią społeczną. Wyniki badań pozwolą na zdefiniowanie obecnych i przyszłych niedoborów zielonych umiejętności wśród pracowników i członków podmiotów ekonomii społecznej, co ma duże znaczenie dla realizacji transformacji ekologicznej sprzyjającej włączeniu społecznemu. Podmioty ekonomii społecznej zapewniają pracę ponad 13,6 mln osób w Europie i są często pionierami w zakresie lokalnych przedsięwzięć ekologicznych poprzez promowanie zrównoważonych systemów współpracy między przedsiębiorstwami i obywatelami, których ostatecznym celem jest przeciwdziałanie zmianie klimatu. Planowanie badania posłużą do opracowania kompleksowego wsparcia w zakresie podnoszenia zielonych umiejętności wśród nauczycieli akademickich i studentów kierunków związanych z ekonomią społeczną m.in. w postaci symulatorów biznesowych oraz szkoły letniej.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

thumbnail_Miesiąc Fairtrade

Miesiąc Fairtrade 2022 „Dla Ludzi, Dla Planety” (12.04-15.05.2022 r.)

00Bez kategorii

Partner Instytutu Prawa i Ekonomii UP – Fairtrade Polska zaprasza do uczestnictwa w wydarzeniach w ramach tegorocznej edycji Miesiąca Fairtrade 2022 „Dla Ludzi, Dla Planety”wśród których są m.in.  loteria edukacyjna, Fashion Revolution Week, Dzień Ziemi, Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu, konferencja online „Biznes który jest fair. Fairtrade z perspektywy CSR”, nad którą patronat objął Instytut Prawa i Ekonomii UP.   

Konferencja odbędzie się w dn. 10 maja (wtorek) 2022 od godz. 11.00. Udział w niej jest bezpłatny.

Informacje i link do rejestracji: https://www.fairtrade.org.pl/zaangazuj-sie/miesiac-fairtrade-2022/kluczowe-wydarzenia/konferencja-fairtrade-z-perspektywy-csr/

Główne wydarzenia w ramach Miesiąca Fairtrade 2022: https://www.fairtrade.org.pl/zaangazuj-sie/miesiac-fairtrade-2022/kluczowe-wydarzenia/

Zachęcamy do udziału!
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest pierwszą w Polsce uczelnią, która posiada tytuł Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade.
Obraz5

Informacja

00Bez kategorii

 

Pracownicy Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych: dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP, dr Marta Czyżewska i dr Wojciech Maciejewski, we współpracy z partnerami z Włoch, Macedonii Północnej i Jordanii, przygotowali i poprowadzili szkolenie dotyczące wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej młodych ludzi. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji pracujących z młodzieżą, z wszystkich czterech krajów partnerskich.

Celem szkolenia było poznanie metodologii wypracowanej w ramach projektu INN@SE i przeniesienie jej do własnych praktyk szkoleniowych i trenerskich, tak by pomóc młodym przedsiębiorcom społecznym i aspirującym do bycia przedsiębiorcami społecznymi w rozwijaniu trwałych przedsiębiorstw społecznych. Wydarzenie miało także służyć budowaniu i rozpowszechnianiu metodologii otwartych innowacji społecznych, dzieleniu się i upowszechnianiu innowacyjnych i skutecznych praktyk szkoleniowych i edukacyjnych oraz narzędzi opartych na podejściu międzysektorowym.

Szkolenie obejmowało 4 dni: 10 marca 2022, 17 marca 2022, 24 marca 2022 i 31 marca 2022. Organizowane było w ramach projektu „INN@SE – Innovative social entrepreneurship with youth engagement”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne.