dr Adam Pązik

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk prawnych, adwokat.

Zainteresowania naukowe: prawo własności intelektualnej, prawo cywilne, prawo gospodarcze prywatne.

Zajęcia na uczelni: historia prawa, prawo międzynarodowe publiczne, historia powszechna administracji.

 

Przykłady publikacji z ostatnich lat

Wyłączenie bezprawności naruszenia dobra osobistego na podstawie interesu społecznego Wydawnictwo Wolters Kluwer 2014

• Interes społeczny jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dobra osobistego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, nr 109/2010.
• Prawo do wizerunku w obliczu zmian, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności intelektualnej, nr 107/2010, s. 127 i n.

Glosa do wyroku SN z dnia 14 lutego 2014 roku, II CSK 281/13, lex 2016 (dot. praw autorskich do tytułu publikacji)
Glosa do wyroku SN z dnia 15.11.2012 r., V CSK 545/11, lex 2013 (dot. wykładni oświadczeń woli przenoszących prawa autorskie majątkowe)
Glosa do wyroku SN z dnia 25.03.2011 r., IV CSK 504/10, lex 2013 (dot. praw autorskich do utworów pracowniczych, konwersji nieważnych umów przenoszących prawa autorskie)
Glosa do wyroku SN z 26.01.2011 r., IV CSK 274/10, lex 2012 (dot. dopuszczalności dzierżawy praw autorskich majątkowych)
Komentarz do ustawy: A. Pązik, M. Słomski, Prawo Łowieckie, Komentarz, Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer 2015